Gemyttlig og saklig interpellasjonsdebatt om kulturskolen

17.01.2023 Egil Hofsli (tekst) stortinget.no/skjermdump (foto)
Del på:

Gemyttlig og saklig interpellasjonsdebatt om kulturskolen

OSLO: Det ble en gemyttlig og saklig interpellasjondebatt om kulturskolen på Stortinget 17. januar. Den 33 minutter lange debatten hadde sitt utspring i et spørsmål til kunnskapsminister Tonje Brenna  stilt av stortingsrepresentant Kari-Anne Jønnes (H).

 

I sin interpellasjon stilte stortingsrepresentant Kari-Anne Jønnes (H) spørsmål om hvordan statsråden vil bidra til å gjøre kulturskolen relevant for andre samfunnsaktører. Jønnes' spørsmål var følgende:

 

«Stortinget har vedtatt en ambisiøs visjon for kulturskolen, men fortsatt deltar for få i kulturskolens aktiviteter. Det er bekymringsfullt med tanke på de kreative fagene, inkludering, sosiale forskjeller og folkehelse. Kulturskolen må jobbe annerledes i framtida og nå flere barn på ulike arenaer. Kulturskolen må samarbeide med andre samfunnsaktører, være relevant for flere og følge opp elevene i overgangen mellom grunnskole og videregående skole. Hvordan vil statsråden bidra til å gjøre kulturskolen relevant for andre samfunnsaktører?».

 

I sitt innlegg i selve debatten trakk Jønnes fram flere gode eksempler på kulturskoletilbud, som hun gjerne ser flere av. Hun trakk fram ulike tilbud fram Kongsberg, Molde, Brønnøy, Røros og Nærøysund, som hun mener på hver sin måte er flotte kulturskoletilbud som gagner både den enkelte elev og (lokal)samfunnet generelt.

 

Kunnskapsminister Tonje Brenna viste i sitt innlegg til hva dagens regjering har gjort og gjør i etterkant av at den såkalte barne- og ungdomsmeldinga ble framlagt i 2021. Hun delte Jønnes' syn på den stor verdien som fins i en god kulturskole. Hun understreket viktigheten av at kulturskolen er en samarbeidspartner for grunnskole, SFO og barnehage, og at viktigheten av at kulturskolen må ha relevante tilbud.

 

Brenna trakk også fram Norsk kulturskoleråds samarbeid både med Utdanningsdirektoratet, Kulturtanken og KS, og tror slikt samarbeid bidrar til at vi vil få en enda bedre kulturskole. Men hun hadde ingen nye løfter å komme med om økt satsing på kulturskolen for at denne skal bli "relevant for andre samfunnsaktører", jf. Jønnes' spørsmål.

 

Foruten Jønnes deltok tre stortingsrepresentanter til i debatten, alle medlemmer av Utdannings- og forskningskomiteen. Sigurd Myrvoll (Ap) understreket kulturskolens posisjon som en hjørnestein i det kommunale barne- og ungdomsarbeidet. Han pekte også på viktigheten av et bredt kulturskoletilbud, som også treffer flere gutter.

 

Margret Hagerup (H) støttet opp om sin partikollegas interpellasjon, og viste i sitt innlegg til et personlig, sterkt møte med kulturskoletilbudet i Hå kommune. Hagerup ønsker seg mange nullterskeltilbud i kulturskolene, slik at "alle" kan bli "truffet" av noe, og hun tenker at dette er viktig også i et folkehelseperspektiv.

 

Aud Hove (Sp) mener kulturskolen allerede er relevant for andre samfunnsaktører, men at kulturskoletilbudene kan bli enda bedre. Men hun mener at det skal kommunene skape på egen hånd, uten for mye innblanding fra statlig hold. Også hun understreket viktigheten av godt lokalt samarbeid, med kulturskolen involvert.

 

Avslutningsvis forsikret interpellanten Jønnes at hun vil bringe kulturskolen inn som debattema på Stortinget også i januar 2024 (slik hun gjorde i 2022 og nå i 2023), fordi kulturskolen er så viktig, både for den enkelte innbyggeren i kommune-Norge og for samfunnet generelt.  

 

Debatten kan ses i opptak på Stortingets Nett-tv, veien dit finner du fra følgende nettside på nettstedet stortinget.no. I opptaket begynner kulturskoledebatten kl. 11:05, og ender kl. 11.38. Merk: Det kan ta litt tid før opptaket legges ut i arkivet, men direktesendingen (kan spoles fram og tilbake) ligger ute til etter votering kl. 15.00 i dag, 26. januar.

 

Interpellasjon: Et mer omfattende spørsmål til regjeringa, som blir gjenstand for debatt i Stortinget. Den som stiller spørsmålet kalles interpellant. Spørsmålet skal besvares så raskt som mulig, senest én måned etter at det er stilt. Svaret legges fram for Stortinget under en såkalt interpellasjonsdebatt. En slik debatt skal maksimum ta en time og tretti minutter.

Les flere nyheter!