Interpellasjon om kulturskolen fra Kari-Anne Jønnes (H) til kunnskapsministeren

2022 Kari-Anne Jønnes 10.1 foto Stortinget.jpg
12.01.2023 Egil Hofsli (tekst) stortinget.no (foto)
Del på:

Interpellasjon om kulturskolen fra Kari-Anne Jønnes (H) til kunnskapsministeren

OSLO: I en interpellasjon stiller stortingsrepresentant Kari-Anne Jønnes (H) spørsmål til kunnskapsministeren, om hvordan vil statsråden bidra til å gjøre kulturskolen relevant for andre samfunnsaktører.

 

Dette er spørsmålet Jønnes – som sitter i Stortingets utdannings- og forskningskomité og representerer Oppland – stiller til kunnskapsminister Tonje Brenna, og som vil bli tema på stortingsmøtet 17. januar 2023 (møtestart kl. 10.00):

 

«Stortinget har vedtatt en ambisiøs visjon for kulturskolen, men fortsatt deltar for få i kulturskolens aktiviteter. Det er bekymringsfullt med tanke på de kreative fagene, inkludering, sosiale forskjeller og folkehelse. Kulturskolen må jobbe annerledes i framtida og nå flere barn på ulike arenaer. Kulturskolen må samarbeide med andre samfunnsaktører, være relevant for flere og følge opp elevene i overgangen mellom grunnskole og videregående skole. Hvordan vil statsråden bidra til å gjøre kulturskolen relevant for andre samfunnsaktører?».

 

Interpellasjonen er planlagt behandla i Stortinget 17. januar 2023.

 

Interpellasjon: Et mer omfattende spørsmål til regjeringa, som blir gjenstand for debatt i Stortinget. Den som stiller spørsmålet kalles interpellant. Spørsmålet skal besvares så raskt som mulig, senest én måned etter at det er stilt. Svaret legges fram for Stortinget under en såkalt interpellasjonsdebatt. En slik debatt skal maksimum ta en time og tretti minutter.

Les flere nyheter!