Kartlegger kulturskolenes "folkehelsetilbud" – svarfrist 3. februar

03.02.2023 Egil Hofsli (tekst) istockphoto.com (foto) nrk.no (foto - Demenskoret)
Del på:

Kartlegger kulturskolenes "folkehelsetilbud" – svarfrist 3. februar

TØNSBERG: Mange er berørt av programserien «Demenskoret» på NRK. Mange har fått øynene opp for hvor viktig musikk og annen kunstaktivitet kan være for fysisk og psykisk helse. Kulturskolen kan spille en særdeles viktig rolle i så måte. Norsk kulturskoleråd ønsker nå å kartlegge alle slike kulturskoletilbud – for å styrke kulturskolen som samarbeidspart i ulike former for "kulturelt" folkehelsearbeid.

 

Derfor går det i disse dager ut en svært kortfatta, men viktig spørreundersøkelse fra Norsk kulturskoleråd til landets kommunale kulturskoler.

 

– Vi vet hvor viktig musikk og annen kunstaktivitet kan være for fysisk og psykisk helse og for mennesker med blant annet sykdommen demens. Det er svært gripende og lærerikt å se hvordan dette presenteres i den aktuelle NRK-serien. Vi vet også at det er mange kulturskoler som allerede driver liknende aktiviteter i sine kommuner, men vi vet ikke nok om hva som foregår, sier Anders Rønningen, FoU-leder i Norsk kulturskoleråd.

 

– Vi tenker at mange kommuner ser mulighetene som ligger i å bruke kulturskolens kompetanse og struktur for å bidra i dette enormt viktige arbeidet, sier Rønningen, som legger til at Kulturskolerådet ønsker å legge til rette for at kulturskolens rolle i et slikt samarbeid kan styrkes enda mer, og for at kommunene kan benytte den ressursen kulturskolen kan være.

 

 Derfor vil vi nå kartlegge hva våre medlemskommuner med sine kulturskoler har av liknende arbeid. Vi har derfor noen spørsmål til landets kulturskoler ved deres ledere, som vi ønsker svar på – og håper at kulturskolelederne forstår hvor verdifullt dette kan være også på nasjonalt nivå, sier FoU-leder Anders Rønningen.


> Undersøkelsen «Kulturskolen og helse» fins på qlz.no her
Svarfrist: 3. februar 2023.

 

 

Presisering

 

I den første utgaven av denne saken kan det se ut som om Norsk kulturskoelråd har et forskningssamarbeid med forskerne fra programmet på NRK (CREMAH). Det er ikke tilfelle, og Norsk kulturskoleråd beklager dette. Kulturskolerådets kartlegging retter seg mot organisasjonenes medlemmer (kommunene) og etterspør hva slags musikk- og helserelatert arbeid som foregår i kulturskolene.

 

 

CREMAHs gjennomfører en nasjonal undersøkelse der en vil kartlegge eksisterende kortilbud med personer med demens i Norge samt komme i kontakt med aktører som kan ha lyst til å jobbe med slike kor. Denne retter seg mot alle profesjonelle og frivillige som arbeider eller ønsker og arbeide med kor med mennesker med demens, også musikkpedagogene og musikerne som jobber i kulturskolene.

 

Delta gjerne i CREMAHs kartlegging (tar 15. min): musikkterapi.no/nyheter/2023/1/11/har-du-sett-demenskoret-p-nrk 

 

Les flere nyheter!