Film/video

Del på:

Film/video

Her finner du blant annet lenker til videoopptak av nettmøter, webinarer o.l.

 

3. feb. 2022

Fremtidens kulturskole, pilotsamling 3, dag 2. 

 

Hvordan kan politikk og administrasjon spille hverandre gode? Gunnar Skaar, har jobbet mye med dette. særlig i KS sitt folkevalgtprogram. Han jobber tett med Kulturskolerådet - for tida i ressursgruppa for veiledningsprogrammet.

 

Se opptak på Vimeo

 

Samskaping – om hva, hvorfor og hvordan? Dina von Heimburg (universitetslektor, NTNU) har lang erfaring fra strategisk folkehelsearbeid, samfunnsutvikling og samskaping i kommunesektoren.

 

> Se opptak på Vimeo

2. feb.

2022

Fremtidens kulturskole, pilotsamling 3, dag 1. I dette opptaket finner du to spennende foredrag om barn og unges medvirkning. De holdes av

 

Maren Grøthe, stortingsrepresentant (Sør-Trøndelag), medlem i Utdannings- og forskningskomiteen, yngste representant noensinne som møter fast på Stortinget

 

Grete Vandvik, rådgiver på barns rett til å bli hørt, Redd Barna. Hun har 25 års erfaring med å jobbe medvirkningsbasert mot barn og unge.

 

> Se opptak på Vimeo

10. mars 2021

"Fremtidens kulturskole: Verksted før pilotprosjekt". KS og Norsk kulturskoleråd arrangerte verksted for kommuner som er interesserte i deltakelse i pilotprosjektet «Kulturskole 3.0 – Kulturskolen som utviklingsaktør i fremtidens kommune»

 

> Se opptak på Vimeo

> Oppsummering av gruppearbeid på verkstedet

> Les nyhetssak (forhåndssak)

3. mars 2021

«Innovasjon i kulturskolen: Trendy tiltak eller dyd av nødvendighet?». Temamøte om innovasjon i kulturskolen. 

 

> Se opptak på Vimeo

> Les nyhetssak (forhåndssak)