Fjell er Årets kulturskole 2010

img_111.jpg
STOLTE PRISVINNERE: styreleder Aase Sætran i Norsk kulturskoleråd (t.v.) og kunnskapsminister Kristin Halvorsen (t.h.) flankerer Fjell-troikaen skolesjef Ellen Margrethe Hansen, kulturskolerektor Bjørn Andersen og ordfører Eli Årdal Berland.
23.10.2010 Egil Hofsli (tekst og foto)
Del på:

Fjell er Årets kulturskole 2010

FREDRIKSTAD: Fjell kommune i Hordaland er Årets kulturskolekommune 2010. Prisen utdeles av Norsk kulturskoleråd, og kunnskapsminister Kristin Halvorsen var med og overrakte prisen i Fredrikstad fredag.

 

Sammen med Norsk kulturskoleråds styreleder Aase Sætran kunne kunnskapsministeren gi prisen til en synlig stolt Fjell-ordfører; Eli Årdal Berland. Hun hadde med seg både skolesjef Ellen Margrethe Hansen og kulturskolerektor Bjørn Andersen til prisutdelingen, som fant på Norsk kulturskoleråds landsmøte.

 

Prisen Årets kulturskolekommune tildeles kommuner som gjennom sin kulturskolevirksomhet viser at den prioriterer tilbudet særlig høyt, og som kan tjene som foregangskommuner overfor andre. Dette er tolvte gang prisen utdeles, etter et opphold på to år.

 

Årets pris tildeles etter vedtak i sentralstyrets arbeidsutvalg. Vedtaket bygger på innstilling fra en jury som har gjennomgått prioriterte forslag fra Norsk kulturskoleråds fylkesavdelinger/regioner.

 

Juryens begrunnelse

 

”Årets kulturskolekommune er en foregangskommune når det gjelder utvikling av et kvalitativt godt og bredt kulturskoletilbud. I tillegg til en storstilt satsing på bredde og talent innen kjernevirksomheten, har kommunen utviklet kulturskolen til et lokalt og regionalt ressurssenter for barnehager, skoleverk og fritidskulturliv”.

 

Årets kulturskolekommune har blant annet gjort følgende:

 

• Investert i eget kulturskolebygg; Kulturskolehuset

 

• Opprettet så mange heltidsstillinger som mulig for å tiltrekke høy kompetanse til kommunen. Dette har kommunen fått til ved å lage kombinerte stillinger i samarbeid med nabokommuner, og med fritidskulturlivet og med skoleverket i kommunen

 

• Gitt alle som ønsker det et undervisningstilbud i kulturskolen. I 2004 bevilget kommunen ekstramidler for å avvikle ventelistene. Årene etter fikk alle søkere plass i kulturskolen

 

• Beholdt lave skolepengesatser og hatt gode moderasjonsordninger. Kutt og nedskjæringer har aldri vært tema i kommunestyret

 

Tidligere prisvinnere

 

2009: ikke utdelt, 2008: ikke utdelt, 2007: Fredrikstad, 2006: Skien, 2005: Eidsvoll, 2004: Østre Toten, 2003: Asker, 2002: Tromsø, 2001: Bergen, 2000: Porsgrunn, 1999: Trondheim, 1998: Kåfjord, 1997: Namsos.

 

Les flere nyheter!