Westby ny direktør i Norsk kulturskoleråd

img_127.jpg
NY DIREKTØR: Inger Anne Westby.
12.10.2010 Egil Hofsli (tekst og foto)
Del på:

Westby ny direktør i Norsk kulturskoleråd

TRONDHEIM: Inger Anne Westby er ansatt som ny direktør i Norsk kulturskoleråd. Hun tiltrer stillingen 1. januar 2011.

 

54-årige Inger Anne Westby fra Fredrikstad overtar stillingen etter Oddvin Vatlestad, som fra nyttår går over i pensjonistenes rekker. Stillingen som direktør i Norsk kulturskoleråd er en åremålsstilling på seks år med mulighet for forlengelse.

 

– Jeg vurderer stillingen som en stor utfordring, både faglig, kultur- og utdanningspolitisk samt personlig. Gjennom mye samarbeid med Norsk kulturskoleråd - både som yrkesutøver og gjennom organisasjonsverv - har jeg fått innsikt i organisasjonen. Likevel har jeg et ”utenfra”-blikk. Dette er kunnskap jeg mener er verdifull i strategisk planlegging og valg. Jeg håper jeg kan bruke dette til det beste både for organisasjonen og kulturskolene, sier Inger Anne Westby.

 

Inger Anne Westby er i dag ansatt som førstelektor i fagdidaktikk og fagseksjonsleder ved Norges musikkhøgskole i Oslo. Hun har tidligere arbeidet blant annet som grunnskolelærer, musikkskolerektor og -lærer, regionsmusiker og oppvekstkonsulent, med kommunene Hammerfest, Vadsø og Fredrikstad som arbeidsgivere.

 

Den nye direktøren i Norsk kulturskoleråd er utdannet Cand.mag. ved Nordnorsk musikkonservatorium i Tromsø og Cand.philol. i musikk ved Universitetet i Oslo.

 

Hun har hatt styreverv i Norsk musikkråd (nestleder), Norsk kulturskoleråd (styremedlem) og Norsk musikkpedagogisk forening - nå MFO (styremedlem).

 

Det var i alt 26 søkere til direktørstillingen i Norsk kulturskoleråd.

Les flere nyheter!