Ingen opptrapping av stimuleringsmidlene

img_125.jpg
PRESENTERTE BUDSJETT: Finansminister Sigbjørn Johnsen. (Foto: regjeringen.no)
05.10.2010 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Ingen opptrapping av stimuleringsmidlene

TRONDHEIM: 40 millioner kroner i 2011 - som i år.

 

Det er hva Kunnskapsdepartementet har å gi som øremerkede stimuleringstilskudd for kulturskoler, som del av Kulturløftet II. Altså ingen opptrapping, slik det tidligere har blitt antydet at det ville bli.

 

I 2009 ble det nedsatt et utvalg; Kulturskoleutvalget, som skulle vurdere samarbeidet mellom kulturskolen, grunnskolen og SFO. Utvalget skulle framlegge forslag til hvordan kulturskoleaktiviteter og kulturaktiviteter kan knyttes til skoledagen. Utvalget framla sin rapport i september i år.

 

Departementet vil i løpet av høsten vurdere hvordan Kulturskoleutvalgets forslag skal følges opp, inkludert hvordan neste års stimuleringstilskudd skal fordeles.

Les flere nyheter!