– Skuffende at kulturskolen ikke satses på

img_106.JPG
BUDSJETTSKUFFELSE: Direktør Oddvin Vatlestad fant ikke mye å glede seg over i statsbudsjettforslaget for 2011.
05.10.2010 Egil Hofsli (tekst og foto)
Del på:

– Skuffende at kulturskolen ikke satses på

TRONDHEIM: Kulturskolen var utpekt som ett av hovedsatsingsområdene i Kulturløftet II. Dette vises ikke i det framlagte budsjettforslaget. Skuffende!

 

Det sier direktør Oddvin Vatlestad, direktør i Norsk kulturskoleråd, som finner lite å juble for i det framlagte forslaget til statsbudsjett for 2011.

 

Det er to budsjettposter hvor Vatlestad håpet at regjeringens løfte om satsing på kulturskolen skulle gjenspeiles, men ingen av stedene fant han noe å rope hurra for:

 

• Stimuleringstilskuddet til kulturskoleaktiviteter knyttet til skolehverdagen blir det samme i 2011 som i år: 40 millioner kroner

 

• Tilskuddet Norsk kulturskoleråd får til utvikling av musikk- og kulturskoler er 9,7 millioner kroner, en økning på snaue 300~000 kroner

 

– Mest bekymringsfullt er det at stimuleringstilskuddet ikke øker. Skal regjeringen innen 2014 nå sitt mål om at alle barn som ønsker det får et kulturskoletilbud av god kvalitet til en rimelig pris, burde dette tilskuddet vært oppe i nærmere 80-100 millioner kroner neste år, sier Oddvin Vatlestad.

 

Det positive Vatlestad finner i budsjettforslaget, er lovnaden om at departementet vil vurdere hvordan Kulturskoleutvalgets rapport skal følges opp, før det bestemmes hvordan stimuleringsmidlene skal fordeles i 2011.

 

– Jeg har forventning om at departementet følger utvalgets forslag om å innføre en todelt tilskuddsordning, der alle kommunene får en viss andel av potten, forutsatt at visse kriterier er innfridd. Den resterende potten bør så fordeles som utviklingsmidler etter søknad, sier direktør Oddvin Vatlestad i Norsk kulturskoleråd.

Les flere nyheter!