Hederspris til Eikemo og Vatlestadl

img_122.jpg
HEDRET: Odd Eikemo (t.v.) og Oddvin Vatlestad.
21.10.2010 Egil Hofsli (tekst og foto)
Del på:

Hederspris til Eikemo og Vatlestadl

FREDRIKSTAD: To kulturskoleildsjeler ble torsdag hedret med Norsk kulturskoleråds hederspris. Odd Eikemo og Oddvin Vatlestad har på hvert sitt felt hatt stor betydning for den norske kulturskolebevegelsen.

 

Prisoverrekkelsen fant sted på Norsk kulturskoleråds landsmøte i Fredrikstad. Norsk kulturskoleråds hederspris er den høyeste utmerkelse som gis av Norsk kulturskoleråd, og den tildeles personer som gjennom sitt virke har hatt vesentlig betydning for den norske kulturskolebevegelsen.

 

Betydningsfull i mange roller

 

Odd Eikemo (67) fra Bærum får prisen for sitt mangeårige arbeid for musikk- og kulturskolesaken. Både som musikkskolerektor, leder av Norsk musikkskoleråd (1984-88) og senere gjennom sitt virke i Utdanningsdepartementet og KS (Kommunenes sentralforbund). ”Hans pionerarbeid med musikkskolestatistikken var forbilledlig”, sier Norsk kulturskoleråds styre i sin begrunnelse for tildelingen.

 

Gjennom sine år i KS har Odd Eikemo tatt en rekke viktige initiativer i musikk- og kulturskolesaken. Høyst aktuelt og positivt er hans medvirkning til at Norsk kulturskoleråd har mottatt betydelig støtte til sitt lederprogram. Aller mest kjent er Odd Eikemo for å ha gitt navn til Eikemo-utvalget, som i 1999 la fram ”Kulturskolen - kunststykket i kommunenes satsing for et rikere lokalmiljø”, ett av de mest betydningsfulle offentlige dokument for videre utviklingen av kulturskolene i Norge.

 

Årelang tjeneste

 

Oddvin Vatlestad (64) fra Trondheim får prisen for sitt mangeårige arbeid for musikk- og kulturskolene. Først som inspektør/fagrettleder i musikk ved Trondheim kommunale musikk- og kulturskole fra 1973, og enhetsleder i Samordnet musikkforsøk i Trondheim i perioden 1974-1981. Som en oppfølging av musikkforsøket, inngikk han og Wilhelm Dahl i regi av Sør-Trøndelag musikkskoleråd et samarbeid med skoledirektør Bodil Skjånes Dugstad om igangsetting av en kursvirksomhet for ledere og lærere i grunnskolen.

 

Dette ble forløperen til det landsomfattende prosjektet ”Positivt Skolemiljø” som senere igjen har vært modell for nye program utviklet av Norsk kulturskoleråd, hvor Vatlestad har hatt sitt virke siden 1992. Det meste av tida som underdirektør, men fra 2008 som direktør. Oddvin Vatlestad har i følge Norsk kulturskoleråds styre sterkt bidratt til at det nå foregår et utstrakt samarbeid om utviklingen av kulturskolene på tvers av kunst- og utdanningsinstitusjoner og innenfor den politiske hverdagen. Ved sin tilstedeværelse, dialog og engasjement har han fått med seg viktige samarbeidspartnere til beste for kulturskoleutviklingen i Norge.

 

Pris nummer seks og sju

 

Med disse to tildelingene er Norsk kulturskoleråds hederspris utdelt totalt sju ganger. Fra før har Kåre Opdal (1997), Jørg Johnsen (2000), Bodil Skjånes Dugstad (2001), Dan Børge Akerø (2002) og Åsvald Solheim (2007) fått denne hedersprisen.

 

 

Les flere nyheter!