– Entreprenørskap skal løfte og styrke kulturskolen

img_400.jpg
ENTREPRENØRSKAPSSATSING: Foran f.v.: Sindre Sortland (Vaksdal kulturskule) og Lars Emil Johannessen (Norsk kulturskoleråd). Midten f.v.: Lisbeth Wathne Svinø (veileder), Kristin Myrmæl (Vaksdal kulturskule), Oddrun Kvalheim (Skjåk kulturskule), Irene Bjørnnes (Kongsberg kulturskole), Eldrid Andersen (Kongsberg kulturskole). Bak: Stein Erik Hansen (Norsk kulturskoleråd).
27.03.2012 Egil Hofsli (tekst) Annvei Wathne Svinø (foto)
Del på:

– Entreprenørskap skal løfte og styrke kulturskolen

TRONDHEIM: Dette entreprenørprosjektet er en videreforedling av kulturskolen som ressurssenter i kommunen. Satsing på entreprenørskap i kulturskolen kan være med å løfte frem kulturskolen og styrke virksomheten.

 

Det sier Stein Erik Hansen, fagsjef i Norsk kulturskoleråd og prosjektleder for pilotprosjektet med foreløpig arbeidstittel ”Entreprenørskap i kulturskolen”.

 

– Målsetningen med prosjektet er å skape et grunnlag for hvordan man kan tenke entreprenørskap inn i kulturskolens virksomhet både i forhold til kulturskolens plass i samfunnet, kulturskolen som organisasjon og aller viktigst i forhold til elevenes opplæring og involvering, sier Hansen.

 

Statlig støtte

 

Det er hans kollega i Norsk kulturskoleråds fagseksjon; Lars Emil Johannessen, som tok initiativet til prosjektet og førte en søknad om statlige midler i penna. – Dette er det mest interessante prosjekt jeg noensinne har vært med på å utvikle i Norsk kulturskoleråd. Mulighetene for spesielt de mindre kommunene til å ta tak i dette er svært god og ikke minst overkommelig, sier Johannessen som også er med i prosjektledelsen. – Dette kan være med og hindre frafallet av elever i kulturskolen og føre til at flere ungdommer vil finne veien til skoleslaget.

 

Prosjektet fikk tildelt 600.000 kroner fra Utdanningsdirektoratet for skoleåret 2011-2012. Tre kommunale kulturskoler - i Kongsberg, Skjåk og Vaksdal - er med i denne piloten, som Norsk kulturskoleråd håper skal videreføres i et treårig prosjekt som vil involvere flere kommuner. For å få dette til søker Norsk kulturskoleråd om nye statlige midler for kommende skoleår.

 

Godt egnet for små og mellomstore skoler

 

– De tre kulturskolene som er med hadde allerede startet med å integrere entreprenørskapstanken i sin virksomhet. De representerer små og mellomstore kulturskoler, som prosjektet ønsker å henvende seg til. Det er viktig å designe prosjekter som henvender seg til denne store gruppen, og da er det interessant at de er med selv og former innholdet i prosjektet, sier prosjektleder Stein Erik Hansen.

Prosjektlederen presiserer at entreprenørskap er ikke noe nytt i kulturskolen, og at ønsket nå er å videreforedle kulturskolens virksomhet gjennom elementer hentet fra entreprenørskap.

 

Gjøre idé til handling

 

– Entreprenørskap handler om å gjøre en idé til handling og det dreier seg ofte om en produksjon i kulturskolesammenheng. Under første samling kom man frem til et verdigrunnlag for prosjektet: Eie, skape og dele er verdiene som skal være styrende for prosjektgruppen og drivende for prosjektet. Oversatt vil det si at man skal gå fra en idé ved bruk av de estetiske fagene og få til en produksjon som da for eksempel kan være en forestilling, sier Stein Erik Hansen.

 

Lisbeth Wathne Svinø er hentet inn som veileder i prosjektet, etter anbefaling av Norges musikkhøgskole, som er en samarbeidspartner for Norsk kulturskoleråd i mange sammenhenger. Wathne Svinø virker som coach, foreleser og konsulent, og har mye kompetanse og erfaring innen formidling. Hun har også ledererfaring fra næringslivet i tillegg til bakgrunn innen musikk.

 

– Wathne Svinø vil gi individuell veiledning til de aktuelle kulturskolene samt delta på fellessamlingene som vil bli arrangert ”hjemme hos” de aktuelle aktørene, sier Hansen.

 

Organisasjonen Ungt Entreprenørskap (UE) blir holdt løpende orientert om hvordan prosjektet utvikler seg. UE er en ideell, landsomfattende organisasjon som i samspill med skoleverket, næringslivet og andre aktører jobber for å utvikle barn og ungdoms kreativitet, skaperglede og tro på seg selv.

Les flere nyheter!