Ekspertgruppe for kunst og kultur i skolen

img_618.JPG
img_618.JPG
07.09.2013 Egil Hofsli (tekst og foto)
Del på:

Ekspertgruppe for kunst og kultur i skolen

OSLO: Kulturskolekonsulent Ann Evy Duun (bildet t.h.) for Norsk kulturskoleråd Nord-Trøndelag er med i en nyopprettet ekspertgruppe som skal vurdere det samlede kunst og kulturtilbudet i skolen.

 

Duun er riktignok med i gruppa som kulturskolerektor, i Fosnes kommune, men hennes erfasringsballast som kulturskolekonsulent kommer nok også til nytte i ekspertgruppearbeidet.

 

Gruppa skal ledes av Eirik Birkeland, musiker og tidligere rektor ved Norges musikkhøgskole.

 

Regjeringen har altså nedsatt en ekspertgruppe som skal vurdere det samlede kunst- og kulturtilbudet i skolen, og se på hvordan de ulike tilbudene kan virke best mulig sammen.

 

Tiltaket ble varslet i Stortingsmelding 20 (2012-2013) "På rett vei" fra Kunnskapsdepartementet. Dette er også i tråd med anbefalinger fra Kulturutredningen 2014 (NOU2013:14) og den nylig publiserte forskningsrapporten om Den kulturelle skolesekken fra Kulturrådet. Ekspertgruppen skal bidra med anbefalinger som vil styrke helheten og samarbeidet mellom utdannings- og kultursektoren.

 

– Gode kulturskoler, samarbeid med kunst- og kulturinstitusjoner og varierte tilbud i Den kulturelle skolesekken er alle tiltak som skal støtte oppunder elevenes skapende evner. Ekspertgruppen skal se på hvordan dette virker sammen og hvordan vi kan styrke de estetiske fagene i opplæringen, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

 

Fra i høst får alle elever på 1. – 4. trinn tilbud om en gratis kulturskoletime i tilknytning til skole eller SFO. Fra før har Kulturløftet gitt 4000 nye barn mulighet til å gå på kulturskolen.

 

– Elevene skal få tilgang til profesjonell kunst og kultur og få god mulighet til å utvikle sine skapende evner. Den samlede innsatsen skal gi elevene et godt grunnlag for å søke høyere kunstfaglig utdanning, sier Halvorsen.

 

– Når ut til alle

 

Siden 2005 har Stoltenberg II-regjeringen lagt fram tre kulturløft (2005, 2009 og 2013) og kulturbudsjettet er doblet. Kulturminister Hadia Tajik er opptatt av at kunst- og kulturlivet skal nå ut til alle.

 

– Ved å bruke skolen som arena for kunst- og kulturformidling når vi ut til alle barn og unge. Det gjør skolen til en unik og inkluderende arena, sier Tajik.

 

– I dag er det flere aktører som jobber med formidling av kunst og kultur i skolen, herunder Den kulturelle skolesekken. Vi ønsker å se mer helhetlig på innsatsen som gjøres på dette feltet, og på organiseringen av denne, med sikte på å styrke den totale formidlingen av kunst og kultur for barn og unge i skolen, legger hun til.

  

Styrket samarbeid

 

Ekspertgruppen skal ledes av Eirik Birkeland, musiker og tidligere rektor ved Norges Musikkhøgskole. Ekspertgruppens anbefalinger skal bidra til styrket og reelt samarbeid mellom utdannings- og kultursektoren på alle nivåer, i arbeid med målgruppen barn og unge.

 

Øvrige medlemmer er:

 

  • Magne Espeland, professor ved lærerutdanning i Stord

  • Berit Kirksæther, rådgiver i rådmannens fagstab i Trondheim

  • Aslak Sira Myhre, daglig leder av Litteraturhuset

  • Ole Hamre, musiker og kunstnerisk leder i Fargespill

  • Elisabeth Sørheim, formidlingsleder i Norske kunsthåndverkere

  • Ann Evy Duun, kulturskolerektor i Fosnes kommune

  • Sissel Andsnes, tidligere leder for DKS i Karmøy kommune

 

Kunnskapsdepartementet og Kulturdepartementet vil også sette sammen en referansegruppe med representanter fra relevante parter og aktører innen feltet. Arbeidet skal være sluttført våren 2014 og vil munne ut i en samlet rapport til de to departementene.

 

 

Les flere nyheter!