Nyttig marked for musikkpedagoger

img_625.png
img_625.png
16.09.2013 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Nyttig marked for musikkpedagoger

LARVIK: Marked for Musikk er en nasjonal visningsarena for profesjonelle musikkproduksjoner rettet mot barn og unge, og en kompetansearena med fagseminar knyttet til musikkformidling innenfor denne aldersgruppa.

 

Trolig vil også mange pedagoger fra kulturskolen finne inspirasjon og lærdom ved å ta en tur til årets ”marked” som finner sted 29. – 31. oktober i Larvik.

 

Marked for Musikk (MFM) er en arena der det er anledning til å oppleve aktuelle konserter tilrettelagt for barn og unge, en møteplass for aktører med interesse for feltet og et sted for kjøp og salg av musikkproduksjoner.

 

MFM tilrettelegger for kompetansedeling mellom ulike aktører innenfor musikkformidling til barn og unge. Programmet inneholder også fagseminar som har fokus på dagsaktuelle temaer, faglige utfordringer, synergieffekter og forskning.

 

Prosjektet er et samarbeid mellom Vestfold fylkeskommune og Larvik kommune.

 

Mer om Marked for Musikk her

 

 

Les flere nyheter!