Nye kulturskolekonsulenter i fem fylker

img_629.jpg
NYE KONSULENTFJES: Elin Kvernmoen (f.v.), Ann Evy Duun, Ann-Synnøve Bendixen og Sindre Sandvik.
27.09.2013 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Nye kulturskolekonsulenter i fem fylker

TRONDHEIM: Norsk kulturskoleråd har denne høsten fått på plass nye kulturskolekonsulenter i fem fylker.

 

En slik omfattende fornyelse av kulturskolekonsulentstaben er ikke daglig kost i Norsk kulturskoleråd, men det ligger ingen dramatikk i dette. Årsakene til utskiftingene er forskjellige fra fylke til fylke. Tre av de nye konsulenter ansettes i faste stillinger, hvorav én skal betjene to fylkesavdelinger. I tillegg er en vikar på plass i Norsk kulturskoleråd Troms og Svalbard.

 

Hedmark og Oppland

 

Elin Kvernmoen er fra 7. august 2013 ansatt som ny kulturskolekonsulent for Norsk kulturskoleråd Hedmark og Norsk kulturskoleråd Oppland. 44-åringen er bosatt i Hamar, og siden 2008 ansatt som formidlingsleder ved Hedmark fylkesmuseum, avdeling Prøysenhuset.

 

Kvernmoen har tidligere arbeidet i en årrekke innen feltet ”musikk og barn”. Blant annet i barnehager og kulturskoler. Kvernmoen har musikkfaglig utdannelse, med faglærerutdanning på musikkbarnehage- og grunnskolerettet linje ved Barratt Due musikkinstitutt som siste etappe på den utdanningsveien.

 

Elin Kvernmoen betjener de to fylkene gjennom en 80 prosent-stilling. Tidligere hadde Oppland og Hedmark hver sin konsulent, i 40 prosent-stilling, henholdsvis Eivind Nåvik og Berit Konstad Graftås, som nå begge skal konsentrere seg mer om sine rektorstillinger ved kulturskolene i Lillehammer og Tolga.

 

Finnmark

 

Ann-Synnøve Bendixen fra Alta er fra 15. oktober 2013 ansatt som kulturskolekonsulent for Norsk kulturskoleråd Finnmark. 53-åringen overtar etter Øystein Skårset, som har tiltrådt stillingen som oppvekst- og kultursjef i Nordkapp kommune. Også i Finnmark utgjør kulturskolekonsulentstillingen 40 prosent.

 

Bendixen arbeider som teaterpedagog og prosjektleder ved Alta kulturskole, der hun også vil ha sin kontorplass som kulturskolekonsulent. Hun har utdannelse innen både drama og pedagogikk. Hun har arbeidserfaring både som festivalprodusent og -prosjektleder, og har vært både instruktør og regissør for flere store tverrfaglige kulturskoleforestillinger. Bendixen har også arbeidet i grunnskolen og som øvingslærer for høgskolestudenter i Finnmark.

 

Nord-Trøndelag

 

Ann Evy Duun fra Fosnes er fra 1. november 2013 fast ansatt som kulturskolekonsulent for Norsk kulturskoleråd Nord-Trøndelag. 35-årige Duun har vikariert i stillingen siden 1. november 2012. Hun overtar nå på permanent basis etter Svein Kåre Haugen, som har tiltrådt som rektor ved Steinkjer kulturskole.

 

Duun arbeider i dag både ved Namsos kulturskole (som pedagog) og Fosnes kulturskole (som pedagog og rektor). Stillingen som kulturskolekonsulent i Nord-Trøndelag er en 40 prosent-stilling.

 

Troms og Svalbard

 

Sindre Sandvik (33) har takket ja til å vikariere som kulturskolekonsulent for Norsk kulturskoleråd Troms og Svalbard fram til og med 31. juli 2014. Konsulentstillingen utgjør en 40 prosent-stilling.

 

Sandvik bor i Lenvik i Troms der han arbeider som pianopedagog ved Lenvik kulturskole. Han vil som kulturskolekonsulent få kontorplass ved samme skole. Sandvik har musikk- og lærerutdannelse og har blant annet arbeidet som pedagog både i kulturskole og ved videregående skole. Han har også hatt stillinger som pianist og kordirigent.

 

Sandvik vikarierer for Ulla Hansen, som har permisjon for å arbeide som rådgiver ved Universitetet i Tromsø / Norges arktiske universitet, musikkonservatoriet.

 

 

 

 

 

 

Les flere nyheter!