Etterutdanningstilbud: Musikalsk kommunikasjon og ledelse av store og små elevgrupper

2017 Agderstudium 17.8.jpg
ETTERUTDANNING: Universitetet i Agder har et nytt etterutdanningstilbud med kulturskolelærere i målgruppa. (Foto: uia.no)
17.08.2017 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Etterutdanningstilbud: Musikalsk kommunikasjon og ledelse av store og små elevgrupper

KRISTIANSAND: Universitetet i Agder tilbyr gratis, kompetansegivende etterutdanning for kultur- og grunnskolelærere. Kurstilbudet er retter mot musikklærere som vil utvikle sine evner til å undervise både store og små musikkgrupper samt øke sin kompetanse på kommunikasjon og ensembleledelse.

 

Kurset gir 15 vekttall i gruppeundervisning for musikklærere. Søknadsfrist: 15. september.

 

Mer om studiet på uia.no her

 

Formålet med kurset er å bidra til dypere forståelse av gruppeundervisningens egenart, med den relevante og nødvendige teoribakgrunn og metodikk som trengs for å undervise ulike musikkgruppers sammensetning og størrelse. Det legges vekt på at studentene skal utvikle et praktisk og reflektert syn på musikkundervisningens ulike tilnærminger, og tilpasse metoder og strategier til skiftende kontekster, med fokus på ulike alder og nivå-sammensetninger.

 

Studiet er samlingsbasert. Det vil bli tre samlinger totalt - to i høst, én våren 2018.

 

Undervisning og læring i studiet veksler mellom forelesninger, fellesarbeid, gruppearbeid, individuelt arbeid, øving, praksisprosjekt, alt etter hvilke deler av studiet en arbeider med.

 

Den praksisbaserte delen av studiet blir lagt opp med veiledning og videoevaluering og vil foregå før siste samling på våren. På den digitale læringsplattformen vil du få oversikt over innholdet i kurset, litteratur og obligatoriske innleveringsoppgaver.

 

Undervisningstimene gjennom kurset er normalt fordelt på:

  • Samspill og ensembleledelse
  • Musikalsk kommunikasjon, emosjonell og sosial kompetanse
  • Tverrfaglig musikkorientering, arrangering og repertoar

 

Opptakskrav

 

Bestått 60 studiepoeng i musikk. I tillegg kreves det ett års praksis fra skole- eller kulturskolesektoren etter fullført utdanning. De som søker må være tilsatt i en undervisningsstilling i studieåret der praksis kan gjennomføres.

 

  • Fagansvarlig for kurset og foreleser: Førsteamanuensis Lisa Bonnár Stjernø.
  • Øvrige forelesere: Professor Rolf Gupta samt eksterne mentorer/forelesere.

Les flere nyheter!