Trenger kulturskolehjelp til doktorgradsavhandling med fokus på kulturledelse

2017 Doktorgrad 17.8.png
TRENGER KULTURSKOLEHJELP: Christian Winther Farstad håper at mange kulturskoleledere vil bistå ham i doktorgradsarbeid om kulturledelse.
18.08.2017 Egil Hofsli
Del på:

Trenger kulturskolehjelp til doktorgradsavhandling med fokus på kulturledelse

OSLO: Er utøvelse av kulturledelse ulik annen ledelse? Er kulturlederen ulik andre ledere? Utvikler kulturlederen seg ulikt andre ledere? Dette ønsker doktorgradsstipendiat Christian Winther Farstad å undersøke nærmere – og ønsker hjelp fra landets kulturskoleledere.

 

Winther Farstad (34) er i avslutningsfasen av en doktorgradsavhandling i organisasjonspsykologi. Temaet knytter seg rundt ledelse blant utøvende musikere/kunstnere. Han har siden 2013 vært fast tilknyttet Handelshøyskolen BI som stipendiat.

 

– Landets kulturskoleledere er interessante fordi de utøver ledelse i konteksten jeg undersøker, sier Winther Farstad, og håper at mange kulturskoleledere kan bidra ved å fylle ut spørreskjemaet som snart sendes ut. Skjemaet tar det 15-20 minutter å svare på, og besvarelsene vil være verdifulle bidrag til forskning som kan gagne både kulturskoleledere og skoleslaget kulturskole.

 

– I denne sammenhengen er jeg ikke på jakt etter hvordan kulturskolelederne leder eller hvor godt/dårlig de gjør dette. Det er med utgangspunkt i at de har tatt påtatt seg en lederrolle jeg inviterer dem. Sammen med en rekke andre ledere og ikke-ledere undersøker jeg likheter og ulikheter når det kommer til personlighet, tidligere erfaringer og ledermotivasjon, sier Winther Farstad. Han vil selv være ansvarlig og tilgjengelig for alle typer spørsmål underveis.

 

Forskningsprosjektet er for øvrig meldt inn til NSD for å ivareta personvern til alle respondentene.

 

Vil belyse ledelse i kultursektoren

 

Hensikten med avhandlingen er å belyse ledelse i kultursektoren.

 

– Det fins i dag svært få studier om selve lederen i denne konteksten. Jeg håper selvfølgelig å kunne utvikle forståelsen for lederbegrepet generelt basert på erfaringer fra kultursektoren. Samtidig vil resultatene kunne øke forståelsen for ledelse i sektoren i dag, og hvordan dette kan stimuleres og utvikles i fremtiden, sier doktorgradsstipendiaten.

 

– Mye av det vi i dag bruker for å forstå ledelse er hentet fra tradisjonelle organisasjoner, gjerne amerikanske. Det har gitt oss mye kunnskap og forståelse. Samtidig er det stadig utfordringer som er vanskelig både å forstå og lede i. Dette er særlig i en tid hvor kunnskap og kompetanse representerer selve verdiskapningen. Organisasjoner omstiller seg for å ivareta medarbeiderne som den viktigste ressursen, sier Christian Winther Farstad.

 

– Kunsten alltid det viktigste

 

Han setter det litt på spissen når han sier at dette har utøvende bedrevet lenge. – Samtidig er det ikke helt feil, sier han og utdyper: – Både innenfor musikk, teater og dans har selve kunsten alltid vært det viktigste. Som skaper av selve kunsten representerer utøveren nettopp en kjerneressurs. De beskrives ofte som drevet av et «kall». Det gjør at de også krever plass for å fungere på sitt beste. Den administrative lederen er i mindre berøring med selve kunstproduktet, men er ansvarlig for at utøverne har muligheten til å skape den.

 

– Noe annet er at ledelse ofte ses som et privilegium som gir status, mens det i kultursektoren ofte er et nødvendig onde. Likevel er det stadig utøvere som blir ledere i sektoren. Det kan muligens forklare fremveksten av kulturledelse som noe eget på siden av «vanlig» ledelse. Sett opp mot generelle ledelsesteorier har jeg derimot problemer med helt å se forskjellen, sier Winther Farstad.

 

Eks-kulturskoleelev

 

Christian Winther Farstad er født og oppvokst i Svolvær, og bor i dag i Oslo. Han ble kulturskoleelev som seksåring, med trekkspill som instrument. Han har vært innom Hans Majestet Kongens Gardes musikktropp, hvor han spilte både trommer og trekkspill. Så ble det studier i kulturledelse ved Handelshøyskolen BI samt psykologistudier.

 

– Etter masteren i organisasjonspsykologi har jeg for det meste som selvstendig næringsdrivende med fokus på leder- og personutvikling. Jeg har mest erfaring med måling og testing av individer og organisasjoner, men driver også med utvikling av både grupper og individer. Jeg har hatt gleden av å jobbe med ledere og medarbeidere, institusjoner og utøvere, studenter og jobbsøkere, sier Winther Farstad.

 

Ved siden av dette har han jevnlig forelest i psykologi og ledelsesfag både ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Handelshøyskolen BI, Musikkteaterhøyskolen, Barratt Due musikkinstitutt, Norges musikkhøgskole og Novancia Paris.

Les flere nyheter!