Forskningskonferansen: Endelig program klart

2017 CEK program 29.8.png
NY FORSKNINGSKONFERANSE: Prof. Dr. Alexandra Kertz-Welzel (t.v.) og førsteamanuensis Biljana Culibrk Fredriksen er hovedforedragsholdere på Cutting Edge Kulturskole 2017..
31.08.2017 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Forskningskonferansen: Endelig program klart

BAKKENTEIGEN: Et program stint av spennende, kulturskolerelatert forskningsstoff av høy kvalitet. Det er hva arrangørene av forskningskonferansen Cutting Edge Kulturskole 2017 mener de kan tilby konferansens deltakere. 

 

 

Til konferansens eget nettsted

 

Det er Nettverk for kulturskolerelatert forskning, Høgskolen i Sørøst-Norge og Norsk kulturskoleråd som inviterer til forskningskonferanse i Vestfold, på Høgskolen Sørøst-Norges - Campus Bakkenteigen, 17.-18. oktober 2017.

 

– Det er med stor glede vi kan presentere et stort spekter av forskning. Det kommer 30 forskere som er involvert i mer enn 20 sesjoner der forskning på – eller svært relevant for – kulturskole, presenteres. Dette er helt unikt. Dersom en søker forskningsbasert kunnskap for kulturskolen, eller ønsker å skape nettverk med UH-sektor, forskningsmiljøer og kulturskole, så er denne forskningskonferansen et «must», sier Anders Rønningen, arrangementsansvarlig for konferansen.

 

Dette er den sjette forskningskonferansen med fokus på kulturskolerelatert forskning. I perioden 2011-2015 ble konferansen arrangert årlig. Nå er det konferanse annet hvert år som gjelder.

 

Forskningskonferansens tema i 2017 er «Community arts/Arts education».

 

– Hvor går kulturskolen? Spør arrangørene og utdyper spørsmålet slik:

 

«Er kulturskolen fritidsaktivitet eller skole? I praksisfeltet og utdanningsfeltet fins det ulike meninger om dette. Kulturskolen i Norge er hjemlet i opplæringsloven, og pålegges der å samarbeide med både grunnskole og fritidskulturlivet. Dette knytter kulturskolen til to sett ideologier.

 

I kulturskolens nye rammeplaner reflekteres begge disse forståelsene av hva kulturskolen skal være: et breddetilbud der deltagelse står i fokus, og samtidig et skoletilbud som forbereder til høyere kunstutdanning og et yrkesliv som kunstner.

 

Konferansens tema er dette spenningsfeltet, og tittelen står på engelsk, fordi denne dobbeltheten i den norske kulturskolen er utfordrende å begrepsfeste internasjonalt.».

 

To hovedforedrag

 

Konferansens tema vil særlig adresseres i hovedforedragene og paneldebatten.

 

Konferansens hovedforedragsholdere er:

 

  • Prof. Dr. Alexandra Kertz-Welzel ved Ludwig-Maximilians-Universität München, Institutt for musikkpedagogikk
  • Førsteamanuensis Biljana Culibrk Fredriksen ved Høgskolen i Sørøst-Norge, Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap, Institutt for praktiske og estetiske fag

Mer informasjon om forskningskonferansen generelt

Les flere nyheter!