Kulturskolerådet og NOKU oppfordrer til deltakelse i KS’ medlemsdialog

2017 KS-dialog 15.3.png
ØNSKER MANGE INNSPILL: Norsk kulturskoleråd og NOKU ønsker på mange innspill i KS' medlemsdialog.
22.08.2017 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Kulturskolerådet og NOKU oppfordrer til deltakelse i KS’ medlemsdialog

TRONDHEIM: Norsk kulturskoleråd og Norsk kulturforum (NOKU) går nå ut med en felles oppfordring til alle kommuner om å delta i KS’ medlemsdialog om kultur og der igjennom være med og forme framtidas kulturpolitikk.

 

Oppfordringen kommer i et brev adressert samtlige kommuner, der de to organisasjonene ønsker å gjøre sine medlemmer oppmerksomme på KS´ medlemsdialog «Kultur for framtida» som er åpen for innspill.

 

Les hele brevet fra Norsk kulturskoleråd og NOKU

 

«Vi håper at mange legger til rette for dialoger lokalt med innspill til KS i denne saken», heter det i brevet som er underskrevet av Merete Wilhelmsen, assisterende direktør i Norsk kulturskoleråd, og Hege Knarvik Sande, generalsekretær i Norsk kulturforum.

 

KS og Norsk kulturskoleråd samarbeider om kulturprosjektet Oppspill, hvor NOKU er observatør i styringsgruppa. Prosjektet skal blant annet gi anbefalinger om hvordan KS skal jobbe med kulturområdet i framtida:

 

  • Hvilke forventninger har medlemmene til KS på kulturområdet?
  • Hvordan kan disse forventningene legge grunnlag for KS interesseutviklingsorienterte arbeid på kulturfeltet?  

 

KS ønsker innspill fra kommunene og fylkeskommunene for å finne svaret, og det er derfor utviklet en medlemsdialog hvor en kan gi innspill til KS. Her kan en velge blant ti problemstillinger, og disse vil kunne legge grunnlag for spennende kulturdialoger både lokalt og regionalt.

 

«En politisk behandling av dialogen vil kunne øke oppmerksomheten om kulturfeltet, både lokalt, regionalt og nasjonalt. Norsk kulturskoleråd og Norsk kulturforum oppfordrer dere til å bruke denne muligheten til å være med på å forme en kulturpolitikk for framtida», skrives det til slutt i brevet.

Les flere nyheter!