"Alle skal med – og kulturskolen skal styrkes"

2017 Ap-program 7.2.png
KULTURSKOLESATSING: Arbeiderpartiets sentralstyres utkast til nytt partiprogram rommer positive signaler for kulturskolen.
07.02.2017 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

"Alle skal med – og kulturskolen skal styrkes"

OSLO: Nytt kulturløft skal komme. Kulturskoletimen bringes tilbake – og flere barn skal få mulighet til å gå på kulturskole til en rimelig pris. Sånn lyder det i Arbeiderpartiets sentralstyres forslag til nytt partiprogram for perioden 2017-2021.

 

Se forslaget til partiprogram her

 

I programmet skrives det at Arbeiderpartiet vil gjennomføre et nytt kulturløft, der kulturens andel av statsbudsjettet igjen gradvis skal økes til én prosent. Veksten på statsbudsjettet skal komme hele landet til gode.

 

Fra skolefritid til aktivitetsskole

 

Videre heter det i Del 3 – Folk og samfunn, under punktet Kultur, at Arbeiderpartiet vil gjøre om skolefritidsordningen (SFO) til aktivitetsskole (AKS) i hele landet. Det vil gi en rikere hverdag for flere barn, bedre integrering, økt sosial utjevning og deltakelse i arbeidslivet for foreldrene. AKS skal understøtte læringen i skolen og tilby fysisk aktivitet, kulturskoletime, kulturaktiviteter, andre fritidstilbud og leksehjelp, og samtidig gi elevene muligheter for lek.

 

Arbeiderpartiet ønsker at flere barn skal få mulighet til å gå på kulturskole til en rimelig pris, i tilknytning til skolen eller AKS.

Les flere nyheter!