Stipend til skoleansatte uten lærerutdanning

2017 Stipend 22.2.png
STIPENDMULIGHET: Skoleeiere kan søke om stipend til kulturskolelærere som vil ta PPU-utdanning.
22.02.2017 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Stipend til skoleansatte uten lærerutdanning

OSLO: Staten har en stipendordning for å kvalifisere personer som allerede er ansatt i undervisningsstillinger, men som mangler godkjent lærerutdanning. Denne stipendordningen kan være aktuell for mange kulturskolelærere.

 

Stipend til ansatte i undervisningsstillinger som ønsker å ta Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU eller PPU-Y) er på 100.000 kroner.

 

Søknaden om stipend må komme fra skoleeiere, altså en fylkeskommune, kommune eller en privat skole. Skoleeieres frist for å søke stipend på vegne av personer de ønsker å rekruttere eller kvalifisere til jobb i skolen er 15. mars.

 

Mer om stipendene

 

Årets stipendutlysning og søknadsskjema for skoleeiere finner du på udir.no her

 

Merk: Søknadsfristen for stipend er 15. mars, mens søknadsfristen for PPU er senere, normalt medio april. Flere høgskoler og universiteter med utøvende og/eller faglærerutdanning tilbyr praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) innen musikk. Noen få tilbyr PPU i andre kunstfag.

Les flere nyheter!