Ønsker likeverdighetstanke mellom grunn- og kulturskole

2017 Skolelederen 16.2.png
STORT OPPSLAG: Kulturskolen er førstesidesak i Skolelederen nr. 10 2016.
16.02.2017 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Ønsker likeverdighetstanke mellom grunn- og kulturskole

TRONDHEIM: Jeg har et ønske om en likeverdighetstanke mellom grunnskolen og kulturskolen. Det kan åpne et samarbeidsrom – der vi ser hverandres behov og muligheter. Det sier direktør Morten Christiansen i Norsk kulturskoleråd i et intervju med tidsskriftet Skolelederen.

 

Se oppslaget og les hele intervjuet med Morten Christiansen her

 

Tidsskriftet utgis av Skolelederforbundet, og i desembernummeret av tidsskriftet Skolelederen – som nå er utlagt på nettstedet skolelederforbundet.no – er det fokus på kulturskolen og den nye rammeplanen for kulturskolen. Både forside og to sider inne i bladet er viet dette temaet.

 

– Gjennom rammeplanen vil kulturskolene i landet få et innovativt og kvalitativt løft, sier Morten Christiansen til Skolelederen. – Man må selvfølgelig kunne forvente at kulturskolen bidrar til læring. I alle fagplanene i rammeplanen er det kapitler om vurdering for læring, og de forskjellige kompetansene ved lærerrollen og profesjonen er beskrevet.

 

– Kulturskolelæreren og -lederen bør i større grad skoleres i utforskning og dokumentasjon av egne praksiserfaringer, gjerne i samarbeid med høyere utdanning. Kulturskolens personale bør ha muligheter til å delta i regionale, nasjonale og flernasjonale fag- og forskningsnettverk, sier Christiansen.

 

– Vi er inne i en profesjonalisering av ledelse i kulturskolen også. Det er etablert et veilederkorps som skal bidra til skolebasert kompetanseutvikling. Lederen har en sentral rolle i dette arbeidet – sammen med skoleeier. Vi ønsker oss også en rektorskole for ledere av kulturskolen, forteller Christiansen.

 

Han påpeker at skoleeier må anerkjenne kulturskolen som skoleslag og vite at man faktisk er skoleeier for denne.

 

Ønsker likeverdig samarbeid med grunnskole

 

Christiansen ser for seg mange fordeler med en bedre samordning og et bedre samarbeid mellom grunnskole og kulturskole.

 

– Vi er på samme parti! Vi ønsker oss et likeverdig samarbeid der vi ser hverandres behov og muligheter, sier Christiansen. Han mener de kommunale kulturskolene har en viktig rolle i det norske opplæringssystemet og i det lokale kulturlivet.

 

– Det kan virke som det er større interesse og fokus på de kreative og estetiske fagene nå. Kulturskolen må utforske og utfordre sin rolle i forhold til dette. Dybdelæring, som er sentralt i Ludvigsen-utvalgets utredning, er noe kulturskolen kjenner godt til. Metode og motivering og tilpasset undervisning er også sentralt for kulturskolen. Her kan kulturskolen bidra i forhold til grunnskolen. Mens grunnskolen kan lære kulturskolen noe om gruppeundervisning. Det er viktig å vite at det i kulturskolen fins kompetanse som kan være med og heve kvaliteten i grunnskolen. Dette må grunnskolen benytte seg av, oppfordrer Christiansen i intervjuet med Skolelederen.

 

Les flere nyheter!