Veiledningsbok om visuell kunst i kulturskolen

2017 Veiledningsbok 8.2.png
NY VEILEDNINGSBOK: I denne boka fokuseres kulturskolefaget visuell kunst.
08.02.2017 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Veiledningsbok om visuell kunst i kulturskolen

TRONDHEIM: Snart kommer ei ny veiledningsbok fra Norsk kulturskoleråd. Denne gang handler det om visuell kunst i kulturskolen, i ei bok forfattet av Robert Øfsti.

 

Boka – som utkommer i mars/april – ble påbegynt allerede før arbeidet med den nye rammeplanen for kulturskolen med tilhørende fagplaner (også for visuell kunst) startet. Bokoppdraget fra Norsk kulturskoleråd ble da gitt til den nasjonale ressursgruppa for visuell kunst i kulturskolen, hvor Robert Øfsti var og er medlem.

 

Øfsti, født i Steinkjer i 1950, har bakgrunn og erfaring som kunstner, kunsthistoriker, universitetslektor, forfatter, journalist og politiker, og er i dag kommuneantikvar i Steinkjer. Han var medlem i rammeplanutvalget (som forfattet de to første kapitlene av rammeplanen for kulturskolen). Videre var Øfsti medlem i fagplangruppa som skrev fagplan for visuell kunst, som fins i den nevnte rammeplanens tredje kapittel. 

 

Samstemt med fagplanen

 

– Grunnen til at vi ikke har ferdigstilt veiledningsboka før nå i 2017, er at vi har ønsket å «samstemme» denne veiledningsboka med fagplanen for visuell kunst. Så nå har vi en overordna, generell fagplan og et supplement – i form av denne boka – som går mer i dybden, sier Fabiola Charry, rådgiver i Norsk kulturskoleråd og prosjektleder for denne bokutgivelsen.

 

Hun presiserer at veiledningsboka ikke inneholder ingen læreplan og heller ikke er ikke en oppskrift på hvordan en lager en læreplan.

 

– Veiledningsboka fokuserer tema det vil være viktig å reflektere over både i læreplanarbeid og i undervisningssituasjoner. Boka sier også noe om hvilke verdier faget representerer for elever og samfunn, og hvilke utfordringer lærerne i visuell kunst møter, sier Charry.

 

Bok for deg som underviser i kulturskolen

 

– Denne boka er først og fremst skrevet for deg som underviser i visuell kunst i kulturskolen. Vi utfordrer deg blant annet til å tenke over lærerrollens mangfoldighet, og over hva det egentlig vil si å lære i visuell kunst. Kanskje er «hva skjer hvis …» det grunnleggende spørsmålet, sier forfatteren av boka, Robert Øfsti.

 

Han håper også at foreldre og andre foresatte vil lese heftet.

 

– Det vil gi bidra til forståelse av hva visuell kunst i kulturskolen innebærer, hvilke grunnprinsipper og grunnmodeller undervisninga bygger på, og dermed hvilke forventninger elever og foreldre kan møte kulturskolen med. Med realistiske – og tilnærma like –  forventninger legges grunnlaget for et godt samarbeid mellom kulturskole og heim, sier Øfsti.

 

Han håper også at alle landets kulturskoleledere, ansatte i kommuneadministrasjonen samt mange kommunestyrerepresentanter vil lese boka – for at dette skal gi dem bedre innsikt i faget og dets verdi, et fag som i alt sitt mangfold kan bli usynlig og dermed glemt i (kommune)hverdagen. – Vi håper at dette heftet både kan si noe om hvilke verdier faget representerer for elever og samfunn, og hvilke utfordringer lærerne i visuell kunst møter, sier Øfsti.

 

Bokas oppbygging

 

Boka vil bestå av sju kapitler, supplert med en innledning og en liste med annen relevant og anbefalt litteratur. Kapitlenes (arbeids)titler per primo februar:

 

  • Hvorfor er vi her?
  • Hva mener vi med visuell kunst?
  • Læreren
  • Undervisninga
  • Når undervisning planlegges
  • Utstilling, presentasjon og formidling
  • Kulturskole for alle

Boka blir etter hvert tilgjengelig for bestilling på kulturskoleradet.no – der du allerede nå finner fire andre idé-/veiledningsbøker for salg

Les flere nyheter!