20 år siden "kulturskoleloven" ble vedtatt - Norsk kulturskoleråd håper mange vil feire

2017 lovkollasj 9.3.png
FEIRER KULTURSKOLELOVEN: Norsk kulturskoleråd håper mange kulturskoler vil være med og feire at kulturskolen nå har vært lovforankra i 20 år.
11.03.2017 Egil Hofsli (tekst og illustrasjon)
Del på:

20 år siden "kulturskoleloven" ble vedtatt - Norsk kulturskoleråd håper mange vil feire

TRONDHEIM: Norsk kulturskoleråd håper alle landets kulturskoler vil være med og feire at det i år er 20 år siden Stortinget vedtok kulturskoleloven. 

 

- Vi håper alle landets kulturskoler på en eller annen måte markerer dette glade jubileet, sier rådgiver Hilde Roald Bern i Norsk kulturskoleråd. Hun er prosjektleder for jubileumsaktivitetene kulturskolerådet nå planlegger. - Siden loven ble vedtatt i juni i 1997, ser vi gjerne at kulturskolenes markeringer skjer på tampen av dette skoleåret, enten i mai eller juni, sier Bern.

 

Mer om hva Norsk kulturskolerådets planer og ønsker lengre nede i artikkelen, først litt mer om hva som nå skal feires:

 

Mangeårig målretta arbeid

 

Norsk kulturskoleråd (het tidligere Norsk Musikkskoleråd og Norsk Musikk- og Kulturskoleråd, red.anm.) og gode samarbeidspartnere arbeidet målretta og iherdig i mange år for at kulturskolen som skoleslag skulle få en lovforankring. Derfor ble torsdag 5. juni 1997 en jubeldag for kulturskolerådet og alle andre enkeltpersoner, organisasjoner og politiske partier som ønsket kulturskolen "inn i loven".

 

Den dagen vedtok Stortingets det som er paragraf 13.6 i Opplæringslova:

 

"Alle kommunar skal aleine eller i samarbeid med andre kommunar ha eit musikk- og kulturskoletilbod til barn og unge, organisert i tilknyting til skoleverket og kulturlivet elles".

 

Dette synes Norsk kulturskoleråd det er all grunn til å feire, og håper kulturskoler landet rundt vil delta i feiringa - som gjerne må ta mange former og kan foregå til ulike tidspunkt.

 

Markering på og ved Stortinget 31. mai

 

Siden selve vedtaksdatoen i år er mandag 2. pinsedag, velger Norsk kulturskoleråd å feire jubileet grundig i forkant. Onsdag 31. mai, på formiddagstid, blir det jubileumsmarkering i Oslo, både på Løvebakken og inne i Stortinget, der det denne dagen blant annet er muntlig spørretime kl. 10.00. Detaljene rundt dette arrangementet kommer det mye mer informasjon om senere i vår, også her på kulturskoleradet.no.

 

Norsk kulturskoleråd håper at kulturskolelovjubileet er noe som gir grunn til glede, jubel og feiring over hele landet - i alle kulturskoler. Samtidig som en slik markering kan brukes til å se på hva mer som behøves for at kulturskolen som skoleslag skal kunne utvikle seg og bli et enda bedre kvalitetstilbud for enda flere.

 

- Meld inn jubileumsaktivitet til kulturskolerådet!

 

- Her er det bare å slippe kreativiten løs, og velge sin form og sitt omfang, sier Hilde Roald Bern i Norsk kulturskoleråd, og ser for seg at noen kulturskoler kanskje smeller til med egne jubileumsforestillinger eller -konserter. Mens andre velger å markere jubileet med et eller flere innslag på allerede planlagte arrangement. Kanskje gjennom et kunstnerisk innslag, kanskje i en tale fra leder eller lærer.

 

Norsk kulturskoleråd vil gjerne registrere all jubileumsmarkering som finner sted rundt om i kulturskolelandet og synliggjøre dette helhetlig på kulturskoleradet.no og i andre kommunikasjonskanaler. Mer informasjon - inkludert litt "jubileumsassistanse" og noen motiverende "gulerøtter" - kommer per e-post direkte til kulturskolene samt i nyhetssaker på kulturskoleradet.no og i nyhetsbrevet Kulturtrøkk senere.

 

Har du lokale jubileumsmarkeringsideer eller -tanker du vil lufte med Norsk kulturskoleråd - eller noe du vil spørre kulturskolerådet om, er du velkommen til å kontakte prosjektleder Hilde Roald Bern. E-post: hilde.roald.bern@kulturskoleradet.no, telefon: 977 90 524. 

 

Merk: "Kulturskoleloven" ble vedtatt 5. juni 1997, men gjort gjeldende ett år senere, fra 5. juni 1998.

Les flere nyheter!