Medlemsdialog i KS med kulturskole på agendaen

2017 KS-dialog 15.3.png
MEDLEMSDIALOG: Kulturskolen er tema i KS sin nye medlemsdialog, "Kultur for framtida".
28.03.2017 Egil Hofsli (tekst og illustrasjon) Thor Nielsen (foto)
Del på:

Medlemsdialog i KS med kulturskole på agendaen

OSLO: Kulturskolen er et sentralt punkt når KS nå kjører i gang en medlemsdialog med kommunene og fylkeskommunene. "Kultur for framtida" er tittelen på den nye medlemsdialogen.

 

Denne medlemsdialogen er også et av innsatsområdene i Oppspill, kulturprosjektet KS og Norsk kulturskoleråd samarbeider om.

 

Her finner du alt om Kultur for framtida

- medlemsdialog på ks.no

 

På KS Landstinget 2016 ble det vedtatt å styrke KS som organisasjon på kulturfeltet, noe som blant annet resulterte i at kulturprosjektet som nå har fått navnet Oppspill ble etablert. KS og Norsk kulturskoleråd samarbeider om Oppspill, som har to hovedfokus: Kulturskole og kultur som interessepolitisk område. KS og Norsk kulturskoleråd er organisasjoner med samme eier, og begge organisasjoner ser behov for å skape en tettere samhandling seg imellom.

 

Prosjektet Oppspill skal bidra til å sette kulturskolene, og kulturfeltet generelt, inn i en helhetlig kommunal og fylkeskommunal tjenesteproduksjon. Videre skal prosjektet bidra til bevisstgjøring av kultur som interessepolitisk område i KS, regionalt og nasjonalt.

 

Medlemsdialog «Kultur for framtida»

 

Ett av innsatsområdene i Oppspill er at KS skal tilrettelegge for og gjennomføre medlemsdialog med kommunene og fylkeskommunene. En medlemsdialog vil gi et kunnskapsgrunnlag på kulturfeltet, den vil få fram både utfordringene og mulighetene medlemmene ser for sektoren. En slik dialog vil også gi KS legitimitet i arbeidet med kultur, både overfor medlemmene og statlige myndigheter.

 

Dialogen starter nå i mars og avsluttes 30. november 2017.

 

Medlemsdialogen har følgende formål:

 

 • Identifisere medlemmenes forventninger til KS på kulturområdet, slik at dette kan legge grunnlag for KS sitt interessepolitiske og utviklingsorienterte arbeid på feltet.
 • Få innspill på kommunale og fylkeskommunale arbeidsområder på kulturfeltet der det er aktuelt for KS å utvikle interessepolitikk.
 • Øke kommunene og fylkeskommunenes oppmerksomhet på kultur
 • Bedre kontakten mellom KS og medlemmene

I tillegg vil medlemsdialogen styrke KS’ kunnskapsgrunnlag for påvirknings- og høringsarbeid i forbindelse med ny kulturmelding.

 

Arenaer for medlemsdialog

 

Aktuelle arenaer for medlemsdialog vil være KS’ styrer og utvalg, som fylkesstyrer og rådmannsutvalg i fylkene. I tillegg vil det kunne legges opp til dialog i tilknytning til nettverk, konferanser og andre møteplasser. "Dialogpakken" som er tilgjengelig på ks.no kan brukes av alle som ønsker det til dialog, både lokalt og regionalt.

 

Problemstillinger til dialog

 

Blant problemstillingene som fokuseres i dialoginvitasjonen fins tre som er knyttet spesielt til kulturskole:

 

 • Hva skal til for at den kommunale kulturskolen kan være et kommunalt ressurssenter?
 • Hva er mulighetsrommet for en tettere integrering av kulturskolens aktiviteter i grunnskole og barnehage?
 • Hvordan kan den kulturelle grunnmuren/den kulturelle infrastrukturen bli mer tilgjengelig for alle?

Andre problemstillinger i medlemsdialogen:

 

 • Hvilke områder på kulturfeltet er det viktig at KS arbeider interessepolitisk med på vegne av kommuner og fylkeskommuner?
 • Hvordan kan KS legge til rette for at kommunene og fylkeskommunene ser mulighetsrommet som kulturfeltet gir?
 • Hvordan kan kommuner og fylkeskommuner i større grad bidra til å inkludere frivilligheten i samskaping av gode lokalsamfunn?
 • Hvilke forventninger har kommunesektoren til KS’ kultursatsing?
 • Hvordan lykkes kommunesektoren med å bruke kultur som virkemiddel for å bidra til gode og inkluderende lokalsamfunn i dag?
 • Hvilke områder i dette arbeidet bør styrkes?
 • Hva må til for at flere kommuner og fylkeskommuner kan dreie fokus fra reparasjon til forebygging?
 • Hva vil styrke bibliotekets rolle som arena for offentlig samtale og debatt?

Les flere nyheter!