Nordisk konferanse i Oslo: Se program - merk datoene

2017 Nordisk konferanse 21.3.png
NY NORDISK KONFERANSE: Årets nordiske musikk- og kulturskolekonferanse arrangeres i Oslo 25. og 26. september.
20.03.2017 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Nordisk konferanse i Oslo: Se program - merk datoene

OSLO: Det nordiske kulturskolesamarbeidet videreutvikles og forsterkes ytterligere når det i september arrangeres en nordisk musikk- og kulturskolekonferanse i Oslo.

 

«Musikk- og kulturskole for alle - forskning, kvalitet og kompetanse» er satt som overskrift for konferansen som Norsk kulturskoleråd arrangerer på Voksenåsen i Oslo 25. og 26. september 2017.

 

Årets konferanse følger opp tilsvarende konferanser som ble arrangert i Aalborg i 2015 og Helsingfors i 2016.

 

Målgruppa for konferansen er nordiske politikere med kulturskole som ansvars-/interesseområde, nordiske embedsmenn med kulturskole som ansvars-/interesseområde, nordiske utdanningsinstitusjoner og nordiske organisasjoner som har betydning for de kommunale kulturskoler.

 

Påmelding fra uke 17 – programmet klart

 

Påmelding blir mulig fra uke 17 (siste uke i april), men hovedoverskriftene i programmet er allerede klare (blir supplert med navn på bidragsytere o.l. senere):

 

Hele programmet 

 

Søndag 24. september

Ankomstdag for deltakere som har langt å reise.

 

Mandag 25. september – dag 1

10.00: Velkommen til Voksenåsen

11.45: Presentasjon/innledning av parallellsesjonene i plenum

12.30: Lunsj

14.00: Musikk- og kulturskole for alle

Paneldebatt med fokus på kulturskolens samfunnsoppdrag

16.30: Parallellsesjoner

- Forskning med fokus på nettverksbygging i Norden   

- Kvalitet – hvordan gjør vi det i Norden?

- Rammeplan  mulighet eller tvangstrøye?

18.00: Konferanseslutt

19.30: Middag

 

Tirsdag 26. september – dag 2

09.00: Hvem samarbeider vi med og hvorfor?

Presentasjoner av samarbeid med ulike aktører

10.00: Pause og utsjekk

10.30: Parallellsesjoner

- Forskning med fokus på inkludering

- Hva er kvalitet i kulturskolene i Norden?

- Planer i musikk- og kulturskolen – mulighet eller tvangstrøye?

12.30: Vad vet vi om barns och ungas kulturvanor i Sverige och i övriga Norden?

13.00: Lunsj og avreise

 

Merk: Det er begrenset mulighet for deltakelse fra de ulike nordiske land. Ta kontakt med musikk- og kulturskoleorganisasjonen i ditt land for mer informasjon.

 

Det kan være lurt å abonnere på nyhetsbrevet Kulturtrøkk (gratis tjeneste). Der vil du blant annet raskt og enkelt få beskjed når komplettert program og annen viktig informasjon foreligger. Alt som må gjøres for å bli abonnent er å sende en e-post til post@kulturskoleradet.no med "Vil ha Kulturtrøkk" i emnefeltet.

 

Les flere nyheter!