Budsjettbekymring for samarbeidspartnerne

musikk-06.jpg
HÅPER PÅ REVURDERING: - Det er bekymringsfullt at det foreslås til dels dramatiske kutt i VO-støtten, sier direktør Morten Christiansen i Norsk kulturskoleråd, og håper forslaget ikke blir realitet.
27.10.2017 Egil Hofsli (tekst og foto)
Del på:

Budsjettbekymring for samarbeidspartnerne

TRONDHEIM: Med bakgrunn i regjeringas forslag til statsbudsjett for 2018 er Norsk kulturskoleråd bekymra for det frivillige kulturlivet. – Dette er på mange måter et uforståelig forslag i en tid da kulturarbeid - også innenfor frivillighetsapparatet - på mange områder fungerer som lim i samfunnet, og vil kunne ha en viktig rolle i et allment inkluderingsarbeid, sier Morten Christiansen, direktør i Norsk kulturskoleråd.

 

Som den sentrale utviklingsorganisasjonen for landets kommuner når det gjelder kulturskole finner Norsk kulturskoleråd, både ved sentralstyret og administrasjonen, det betimelig å ytre seg i kulturdebatten når kutt rammer ulike kulturaktører.

 

– Kulturskolene i landet er avhengig av et oppegående lokalt kulturliv. Både grunnskolen og det frivillige kulturliv er definert som viktige samarbeidspartnere og støttespillere for landets kulturskoler. Arbeidet i kulturskolene rundt i landet er på mange måter fundert på gjensidighet mellom samarbeidende aktører, hvor kvalitet og mangfold er basert på en likeverdighet, sier direktør Morten Christiansen (bildet t.h.) i Norsk kulturskoleråd, som har et enstemmig sentralstyre med seg når han nå målbærer en bekymring for kulturskolerådets samarbeidspartneres økonomi når en ser hvordan regjeringen foreslår til dels dramatisk kutt i voksenopplæringsmidlene, også kalt VO-støtte.

 

Misliker sterkt dramatiske kuttforslag

 

– De fleste kulturskolene samarbeider tett med det frivillige kulturlivet, som kor, korps, orkestre, folkemusikklag osv. Instrumentopplæring i kulturskolen i kombinasjon med samspilldeltakelse i frivillige «lag» er vanlig, og styrker opplæringa for den enkelte eleven og det lokale kulturlivet generelt. Det fins få faste driftstilskudd til frivillige lag og organisasjoner. Derfor er det bekymringsfullt at det foreslås til dels dramatiske kutt i VO-støtten, sier Morten Christiansen.

 

Han mener dette vil kunne få store negative konsekvenser for mange lag, og dermed også indirekte for kulturskolene.

 

Studieforbundene kan bli svekket

 

I statsbudsjettforslaget foreslås det et kutt på 22,5 millioner i støtten til de ulike studieforbundene. 

 

– I forhold til VO-støtten er Norsk kulturskoleråd opptatt av at studieforbundene kan opprettholdes som en drivkraft for læring i frivillige organisasjoner. Kulturskolelandet er avhengig av kvalitet i opplæringen. Dette fordrer samarbeidspartnere som kan opprettholde sin faglige kompetanse, og dermed kan bidra på arenaer der læring og erfaring deles mellom lag og foreninger og kulturskolen, sier Christiansen.

 

Han ser at det å kutte hele støtteordningen til kulturtiltak i barne- og ungdomsorganisasjoner innebærer en massiv nedvurdering av det viktige arbeidet som gjøres i disse organisasjonene.

 

- Langt på vei uforståelig

 

– Dette er på mange måter et uforståelig forslag i en tid da kulturarbeid også innenfor frivillighetsapparatet på mange områder fungerer som lim i samfunnet, og vil kunne ha en viktig rolle i et allment inkluderingsarbeid, sier Morten Christiansen, som på vegne av Norsk kulturskoleråd oppfordrer Christiansen regjering og storting til å revurdere de forslåtte kuttene.

Les flere nyheter!