Klaverpedagoger og ledere i kulturskolen ønskes velkommen til klaverkonferanse

2017 Klaverkonferanse 9.10.jpg
NY KONFERANSE: I januar 2018 arrangeres andre utgave av Klaverkonferansen. (Foto: klaverakademiet.no)
09.10.2017 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Klaverpedagoger og ledere i kulturskolen ønskes velkommen til klaverkonferanse

BERGEN: Alle som underviser innen piano i kulturskolen samt kulturskoleledere er i målgruppa arrangørene av Klaverkonferansen 2018 ønsker å gi et godt tilbud til.

 

28. og 29. januar 2018 arrangerer Senter for talentutvikling Barratt Due og Jiri Hlinka-akademiet en nasjonal klaverkonferanse på Rekstensamlingene i Bergen.

 

– Her samler vi klaverpedagoger og fagpersoner med høy kompetanse og stort engasjement til å videreutvikle klaverfeltet og morgendagens pianister gjennom å møtes, jobbe sammen og dele kunnskap og erfaringer. Også ledelse på kulturskoler og konservatoriene inviteres til å delta, mens støttespillere, samarbeidspartnere og øvrige nøkkelpersoner er velkomne til å overvære deler av konferansen, sier Anders Hall Grøterud, leder ved Senter for talentutvikling Barratt Due.

 

Konferansen starter søndag formiddag og avsluttes mandag ettermiddag og vil romme mesterklasser fra Jiri Hlinka-akademiet, foredrag, gruppearbeid og sosialt samvær.

 

– Konferanseprogrammet vil bygge videre på plattformen som ble etablert på Klaverkonferansen i 2017. Denne gang skal vi gå mer i dybden på utvalgte temaer og problemstillinger, sier Anders Hall Grøterud.

 

På konferansen i januar 2017 deltok blant andre Håvard Gimse, Leif Ove Andsnes og Stephan Barratt-Due. Hvem som deltar på 2018-konferansen er ennå ikke klart, invitasjon med endelig program kommer i desember.

Les flere nyheter!