Forskningskonferansen 2017 fullført - Tromsø neste

Deltakere på årsmøtet i det som nå heter Nordisk nettverk for kulturskolerelatert forskning.
Kunstnerisk åpning ved Geir Salvesen og ...
... Anders Rønningen.
Arild Hovland, dekan for Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap ved Høgskolen i Sørøst-Norge.
Elin Angelo, chair for Nordisk nettverk for kulturskolerelatert forskning.
Professor Alexandra Kertz-Welzel holdt konferansens første hovedforedrag.
Tittel for Kertz-Welzels foredrag.
Fra Kertz-Welzels presentasjon.
Eva Sæther om "Kulturell allemansrätt i praxis".
Fra Cecilia Jepssons foredrag.
Cecilia Jeppson om "Musiklärare i kulturskolan och deras uppfattningar om barns hinder för deltagande i kulturskolan.
Fra Cecilia Jeppsons presentasjon.
Fra Bjarne Isaksens presentasjon.
Bjarne Isaksen.
Fra Bjarne Isaksens presentasjon.
Marte Sørebø Gulliksen holder innlegg på rundebordskonferansen.
Rundebordskonferanse med fokus på visuelle kunstfag.
Samuel Sabbah åpnet konferansens andre dag kunstnerisk.
Biljana Fredriksen holdt konferansens andre hovedforedrag, kalt "Sans for livet! - Estetisk praksis som livsgrunnleggende".
Fra Biljana Fredriksens presentasjon.
Dag to rommet blant annet to symposier.
Fra symposiet om fagforståelser i rammeplanen for kulturskolen.
Fra symposiet om "DiSko. Skole og konsert - fra formidling til dialog".
Problemstilling brukt i forskninga på fagforståelse i rammeplanen for kulturskolen.
Paneldebatt om konferansens hovedtema: Community Arts/Art Education – hvor går kulturskolen?
Merete Wilhelmsen fra Norsk kulturskoleråd holdt innlegg på tampen av konferansen.
Hilde Synnøve Blix overtar Cutting Edge-stafettpinnen - på vegne av UiT/Norges arktiske universitet.
18.10.2017 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Forskningskonferansen 2017 fullført - Tromsø neste

BAKKENTEIGEN: Et program stint av kulturskolerelatert forskningsstoff av høy kvalitet. Det var hva arrangørene av forskningskonferansen Cutting Edge Kulturskole 2017 aktet å tilby konferansens deltakere 17. og 18. oktober.

 

Siste: Neste forskningskonferanse - Cutting Edge Kulturskole 2019 - arrangeres i Tromsø høsten 2019.

 

Til konferansens eget nettsted

 

Det er Nettverk for kulturskolerelatert forskning, Høgskolen i Sørøst-Norge og Norsk kulturskoleråd som inviterte til forskningskonferanse i Vestfold, på Høgskolen Sørøst-Norges - Campus Bakkenteigen, 17.-18. oktober 2017.

 

– Det er med stor glede vi kan presentere et stort spekter av forskning. Det kommer 30 forskere som er involvert i mer enn 20 sesjoner der forskning på – eller svært relevant for – kulturskole, presenteres. Dette er helt unikt. Dersom en søker forskningsbasert kunnskap for kulturskolen, eller ønsker å skape nettverk med UH-sektor, forskningsmiljøer og kulturskole, så er denne forskningskonferansen et «must», sier Anders Rønningen, arrangementsansvarlig for konferansen.

 

Strømmet rundebordskonferanse om visuelle kunstfag

 

For deg som ikke hadde anledning til å delta på konferansen, var det mulig å oppleve en del av den via strømming. Tirsdagens rundebordskonferanse om visuelle kunstfag ble i sin helhet strømmet.

 

Rundebordskonferansen strømmes her,

tirsdag 17. oktober fra kl. 15.30

 

«Forskning – utdanning og kulturskole» var tittel for denne samtalen, I samtalen deltok professor i kulturdidaktikk, Marte Sørebø Gulliksen fra Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN), dosent og utøvende billedkunstner Jadwiga Blaszczyk-Podowska, kulturskolerektor Guri Røsok og kulturskolelærer i visuelle kunstfag, Runaug Venaås. Samtalen ble ledet av Ingrid Holmboe Høibo fra HSN og ble avsluttet av instituttleder Geir S. Salvesen.

 

Tidenes sjette forskningskonferanse

 

Dette var den sjette forskningskonferansen med fokus på kulturskolerelatert forskning. I perioden 2011-2015 ble konferansen arrangert årlig. Nå er det konferanse annet hvert år som gjelder.

 

Forskningskonferansens tema i 2017 var «Community arts/Arts education».

 

«Hvor går kulturskolen?» Spurte arrangørene og utdypet spørsmålet slik:

 

«Er kulturskolen fritidsaktivitet eller skole? I praksisfeltet og utdanningsfeltet fins det ulike meninger om dette. Kulturskolen i Norge er hjemlet i opplæringsloven, og pålegges der å samarbeide med både grunnskole og fritidskulturlivet. Dette knytter kulturskolen til to sett ideologier.

 

I kulturskolens nye rammeplaner reflekteres begge disse forståelsene av hva kulturskolen skal være: et breddetilbud der deltagelse står i fokus, og samtidig et skoletilbud som forbereder til høyere kunstutdanning og et yrkesliv som kunstner.

 

Konferansens tema er dette spenningsfeltet, og tittelen står på engelsk, fordi denne dobbeltheten i den norske kulturskolen er utfordrende å begrepsfeste internasjonalt.»

 

To hovedforedrag

 

Konferansens tema ble adressert i hovedforedragene og paneldebatten.

 

Konferansens hovedforedragsholdere var:

 

  • Prof. Dr. Alexandra Kertz-Welzel ved Ludwig-Maximilians-Universität München, Institutt for musikkpedagogikk
  • Førsteamanuensis Biljana Culibrk Fredriksen ved Høgskolen i Sørøst-Norge, Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap, Institutt for praktiske og estetiske fag

Mer informasjon om forskningskonferansen generelt

Les flere nyheter!