Sammen om nasjonal inkluderingskonferanse

2017 Inkluderingskonferanse 12.10.JPG
PLANLEGGER KONFERANSE: Bak f.v.: Irene Kinunda, Kjersti Berge, Sissel Saue, Jannicke Lille Haugen, Ragnhild Skille, Anine Smith. Foran f.v.: Anders Rønningen, Endre Lindstøl, Ole Hamre. Rut Jorunn Rønning og Ann-Synnøve Bendixen deltok også på dette første samarbeidsmøtet - via videotelefon.
12.10.2017 Egil Hofsli (tekst og foto)
Del på:

Sammen om nasjonal inkluderingskonferanse

LARVIK: Kulturskolen skal bli en enda mer inkluderende arena, og kunst og kultur skal bli et enda sterkere redskap for inkludering. Det er målsettingen for en ny, nasjonal konferanse i Larvik i mars 2018, som Norsk kulturskoleråd, Fargespill og Larvik kommune samarbeider om.

 

Konferansen, som foreløpig er navnløs, arrangeres 14. og 15. mars, og konferansens eiere er Norsk kulturskoleråd, Fargespill og Larvik kommune. I målgruppa for konferansen fins blant annet kulturskolenes lærere, ledere og eiere. Videre aktører kulturskolene samarbeider med, kommuner som driver med Fargespill og ansatte innen UH-sektoren.

 

Inkludering høyt på alles agenda

 

På arrangørhold håper en at konferansen blir en arena der de ulike eksterne kompetansemiljøene får møte dem som skal jobbe med dette der inkluderingen virkelig skjer – i kommunene.

De tre arrangørene vurderer å få med seg flere samarbeidspartnere, men uansett: De har alle inkludering høyt på sine agendaer, med lutt ulike innfallsvinkler:

 

Norsk kulturskoleråds har laget en strategi for landstingsvedtak 5.1, «Flyktninger og kulturskolen», som skal kvitteres ut av kulturskolerådets landsting i 2020. Ett av tiltakene er å legge til rette for møteplasser alene eller i samarbeid med andre for å øke kompetansen på kulturskole som inkluderende arena i kommunene.

 

Fargespill, som i all sin virksomhet har fokus på inkludering, ser det som viktig å bli enda flinkere på å nyttegjøre seg andres kunnskap og kompetanse, for å nå et felles mål: Det gode liv. Fargespill ser det som viktig og nødvendig å invitere til en slik nasjonal konferanse – for å dele og utvikle kompetanse.

 

Larvik kulturskole ønsker å være et kraftsenter for å bidra med kompetanse også på dette fokusområdet, og ser det som viktig å få kompetanse på å dele kompetanse.

 

Vil styrke delingskulturen

 

– Styrket delingskultur mellom kulturskoler er viktig. Vi håper at ulike aktører fra samme kommune deltar sammen, for å legge grunnlag for lokalt samarbeid, sier Ragnhild Skille, rådgiver i Norsk kulturskoleråd og en av flere fra kulturskolerådet som skal delta i forberedelsene og gjennomføringen av konferansen.

 

På det første samarbeidsmøtet i konferanseplanlegginga deltok følgende:

 

  • Fra Fargespill Bergen: Kjersti Berge, Ole Hamre, Sissel Saue, Irene Kinunda
  • Fra Fargespill Oslo: Anine Smith
  • Fra Fargespill Larvik: Jannicke Lille Haugen    
  • Fra Larvik kulturskole: Endre Lindstøl
  • Fra Norsk kulturskoleråd / El Sistema: Rut Jorunn Rønning
  • Fra Norsk kulturskoleråd: Ann-Synnøve Bendixen, Anders Rønningen, Ragnhild Skille

Les flere nyheter!