KS skal styrke sin kulturfaglige kapasitet - kulturskolen får fokus

Arkiv-/illustrasjonsfoto.
KULTURSKOLEFOKUS: Med sitt vedtak setter hovedstyret i KS også et fokus på kulturskolenes viktige rolle i kommunene.
29.06.2018 Egil Hofsli (tekst og foto)
Del på:

KS skal styrke sin kulturfaglige kapasitet - kulturskolen får fokus

OSLO: Hovedstyret i KS har vedtatt å styrke organisasjonens kulturfaglige kapasitet. Som interessepolitisk aktør på kulturfeltet vil KS blant annet bidra til å se kulturfeltet, kulturskolene og bibliotekene som en del av en helhetlig kommunal og fylkeskommunal tjenesteproduksjon, og skape økt forståelse for kunstens og kulturens betydning i den helhetlige samfunnsutviklinga.

 

Videre vil KS som utviklingspartner for kommuner og fylkeskommuner på kulturfeltet blant annet styrke forutsetningene for god lokaldemokratisk involvering i utviklingen av kulturskolene.

 

For å integrere kulturfeltet bedre i KS' arbeid, skal det legges til rette for kompetanseutvikling og nettverk for kommuner og fylkeskommuner. Hovedstyret behandlet saken Kultur for framtida i sitt møte 22. juni.

 

Les lengre nyhetssak om vedtaket på ks.no

 

Felles kultursatsing

 

KS og Norsk kulturskoleråd Nord-Trøndelag tok høsten 2015 initiativ til et regionalt samarbeid om utvikling av kulturskolen og kulturskoleeierskapet. På bakgrunn av dette initiativet satte KS og Norsk kulturskoleråd høsten 2016 i gang en toårig felles kultursatsing.

 

I styringsgruppen for prosjektet har også Norsk Kulturforum (NOKU) vært representert med en observatør.

 

Parallelt med at kulturprosjektet ble etablert, vedtok KS' landstinget 2016 at KS skal styrke sin organisasjon på kulturfeltet. Prosjektet Oppspill ble etablert for å kartlegge og identifisere kommuners og fylkeskommuners behov på kulturfeltet.

 

På denne måten ønsket en å foreta godt forankrede prioriteringer i KS’ videre arbeid med kultur som interessepolitisk område. Prosjektet skulle bidra til å sette kulturskolene og kulturfeltet generelt inn i en helhetlig kommunal og fylkeskommunal tjenesteproduksjon samt bidra til bevisstgjøring av kultur som interessepolitisk område i KS, regionalt og nasjonalt.

 

Medlemsdialog-rapport kommer snart

 

Dette resulterte i medlemsdialogen Kultur for framtida. Medlemsdialogen har vært gjennomført i tolv fylkesstyrer, fire rådmannsutvalg på fylkesnivå samt i KS Storbynettverk med ordførerne i de sju største kommunene. I tillegg har det vært dialog på elleve konferanser samt at KS har mottatt 30 innspill digitalt.

 

Medlemsdialogen har hatt tre hovedtema:

  • Utfordringer og muligheter
  • Helt innafor
  • Kulturskolenes plass i den lokale kulturelle grunnmuren

Medlemsdialogen skal har gitt KS entydig positive tilbakemeldinger knyttet til KS’ engasjement på kulturfeltet. Styringsgruppen har ved avslutning av prosjektperioden en rapport med anbefalinger. Denne skal offentliggjort innen kort tid.

 

Under Arendalsuka i august inviterer KS torsdag 16. august til debatt om hvem som er best på kultur - kommunene eller staten?

 

Les også nyhetssak om Norsk kulturskoleråds satsing på Arendalsuka 2018

 

 

Les flere nyheter!