Veiledning i kulturskoleutvikling: – Nyttig for vårt utviklingsarbeid

2018 Veiledning 28.6.png
NYTTIG: Rektor Torbjørn Larsen ved Kulturskolen på Indre Nordmøre opplevde det nyttig å få hjelp av Norsk kulturskoleråds veilederkorps.
27.06.2018 Egil Hofsli (tekst og foto)
Del på:

Veiledning i kulturskoleutvikling: – Nyttig for vårt utviklingsarbeid

SKEI: Norsk kulturskoleråd tilbyr nå landets kommuner en ny runde med veiledning i kulturskoleutvikling. Rektor Torbjørn Larsen ved Kulturskolen på Indre Nordmøre var med på et av veisøkerlagene i første runde. Han opplevde veiledninga som en god ting for de tre kommunene hans kulturskole eies av, og synes kulturskolerådets forbedringer før runde to lover veldig bra.

 

Torbjørn Larsen har som fylkesleder for Norsk kulturskoleråd Møre og Romsdal fått inngående innsyn i opplegget for den nye runden med veiledning, og liker det han ser. – Nå vil veisøkerne få veiledning av et spisset veilederkorps med enda mer skolerte og erfarne veiledere. Da vil nok utbyttet bli enda bedre for veisøkerne. Men uansett hvor dyktige veilederne er, så må en ha klart for at utviklingsarbeidet skal utføres i og av de veisøkende kommunene, og ved den enkelte kulturskolen, sier Torbjørn Larsen.

 

Formålet med Norsk kulturskoleråds veiledning for kulturskoleutvikling er å bistå kulturskoleeieren og kulturskolen med å etablere et kontinuerlig utviklingsarbeid knyttet til kulturskolen i kommunen.

 

Her finner du all informasjon om den nye runden av veiledning i kulturskoleutvikling

Søknadsfrist: 1. oktober 2018.

 

Mangeårig fokus på rammeplanarbeid

 

Denne våren har Norsk kulturskoleråd fullført et toårig veiledningsarbeid i de aller fleste av de 50 kommunene som har deltatt i den første veiledningsrunden. Kulturskolen på Indre Nordmøre eies og drives av kommunene Halsa, Rindal og Surnadal, og skolen har hatt fokus på rammeplanarbeid helt siden fagplandelen av den nyeste rammeplanen var ute på høring i 2014.

 

– Da det ble utlyst et veiledningstilbud i 2016 så vi det som en anledning til å få et eksternt blikk på kulturskoleutviklingsarbeidet vårt. Det var samtidig et godt høve til å involvere styret vårt (som er skoleeier) i dette arbeidet. At veiledninga i tid falt sammen med lederutdanninga som kulturskolerektorene i fylket var i gang med, gjorde det hele ekstra spennende og nyttig for meg som leder, sier Torbjørn Larsen.

 

– Aktiv skoleeier et stort pluss

 

I løpet av veiledningsperioden 2016-2018 fikk hans kulturskole og de involverte skoleeierne veilederhjelp fra tre veiledere samt Norsk kulturskoleråds rådgiver tilknytta fylket. Larsen sier han var forberedt på at veiledningsprosessen ville innebære noe prøving og feiling, men disse «barnesykdommene» var til å leve med. Han satte også pris på det faglige bidraget fra Norsk kulturskoleråds eksterne ressursteam, og trekker fram den faglige erfaringsdelingskonferansen midtveis i veiledningsperioden som et veiledningshøydepunkt for både skoleeierrepresentant, ressurslærer og rektor.

 

Torbjørn Larsen understreker viktigheten av at ikke bare kulturskolens ledere og lærere involveres i veiledningsprosessen. En aktiv skoleeier er et stort pluss for hele prosessen, mener han.

 

– Også for skoleeier selv er det verdifullt å delta aktivt i arbeidet. Aktiv deltakelse gir mer engasjement og kunnskap om fagfeltet, sier Larsen. Når det gjelder prosessarbeidet i egen kulturskole, ser han at grepet med å ha en ressurslærer sterkt involvert i utviklingsarbeidet, fungerte veldig bra.

 

– På den måten fikk vi prosessen godt forankra i kollegiet. Jeg som rektor kunne stå litt på sida og observere prosessene. Personalet har blitt enda mer bevisst på at faglig utviklingsarbeid er viktig for kvaliteten på kulturskoleundervisninga. Det er også artigere å gå på jobb når engasjementet er stort, sier Torbjørn Larsen.

 

– Bruk tid på verdispørsmålene

 
Den erfarne kulturskolelederen på Nordmøre anbefaler veisøkerne å bruke god tid på verdispørsmålene i rammeplanens del 1 og 2. – Det får en betalt for i utviklingsarbeidet, sier Larsen.

 

Videre anbefaler han alle kulturskoler å være aktive i faglig utviklingsarbeid. – For noen kulturskoler kan det være vanskelig å drive slike prosesser helt på egen hånd. Det å gå sammen med naboskoler eller samle seg i regioner kan være klokt. Mange mindre skoler har behov for faglige felleskap og diskusjoner, sier Torbjørn Larsen.

Les flere nyheter!