Kulturskolerådets medlemskommuner får gratis tilgang til utviklingsverktøy

2018 Conexus 28.6.jpg
SIGNERTE AVTALE: Direktør Morten Christiansen i Norsk kulturskoleråd (t.v.) og Key Account Manager Olav Eng Teigen i Conexus Norge.
28.06.2018 Egil Hofsli (tekst) Lars Emil Johannessen (foto)
Del på:

Kulturskolerådets medlemskommuner får gratis tilgang til utviklingsverktøy

GARDERMOEN: Norsk kulturskoleråd har inngått en avtale med Conexus Norge som sikrer kulturskolerådets medlemskommuner vederlagsfri tilgang til prosess- og analyseverktøyet Conexus Insight for kulturskolen.

 

Avtalen ble signert nå i juni og strekker seg fram til juni 2020. Avtalen forlenges deretter med ett år av gangen.

Viktig: Norsk kulturskoleråds medlemskommuner får på et senere tidspunkt informasjon om hvordan Conexus Insight for kulturskolen kan tas i bruk.

Norsk kulturskoleråd ser denne avtalen som et viktig medlemstilbud fundamentert i Rammeplan for kulturskolen, «Mangfold og fordypning» (utgitt 2016), der en i fjerde kapittel fokuserer viktigheten av gode analyse- og prosessverktøy, for å kunne gjennomføre kvalitetsutvikling i en kulturskole.

 

Conexus har utviklet Conexus lnsight for kulturskolen som er et analyse- og rapportverktøy for vurdering og utvikling av kvalitet i skolen og i organisasjoner. Løsningen inneholder ulike portaler, moduler og datakilder.

 

Norsk kulturskoleråd intensjon er Conexus Insight for kulturskolen skal styrke kulturskolens kapasitet for læring gjennom arbeid med utforsking og refleksjon over egen praksis og samskaping av beste praksis-beskrivelser. Verktøyet gir brukerne mulighet til å lagre egne data på områder som er rettighetsstyrt på ulike nivåer avhengig av typen data.

 

Den inngåtte avtalen inkluderer vedlikeholdstjeneste fra leverandøren. Vedlikeholdet består av feilretting i funksjonalitet og standardinnholdet i løsningen.

 

Conexus Insight for kulturskolen oppdateres og vedlikeholdes løpende, og brukerne vil gis informasjon om større endringer. Det tas sikkerhetskopi av alle data som brukerne oppbevarer hos Conexus. Det oppbevares løpende sikkerhetskopi for de siste sju dager. Brukerne er selv ansvarlig for lagring og sikkerhetskopiering av data, som de lagrer lokalt hos seg selv.

 

En utfyllende beskrivelse av Conexus Insight fins her

 

Har du som mulig bruker spørsmål om avtalen kan du rette disse til rådgiver Lars Emil Johannessen i Norsk kulturskoleråd. Telefon: 907 43 814, e-post: lars.emil.johannessen@kulturskoleradet.no.

Les flere nyheter!