Datoen klar for Musikkpedagogdagen 2020

2019 Musikkpedagogdagen 11.4.jpg
FOR ALLE MUSIKKPEDAGOGER: Målgruppa for Musikkpedagogdagen 2020 er musikkpedagoger i alle skoleslag - også kulturskolen.
11.04.2019 Egil Hofsli (tekst) Thor Nielsen (foto)
Del på:

Datoen klar for Musikkpedagogdagen 2020

OSLO: I januar 2020 følges fjorårets Musikkpedagogdag opp med en ny fagdag for musikkpedagoger. Norges musikkhøgskole – som utdanner av kulturskolepedagoger – står som hovedarrangør, og arrangementet finner sted på musikkhøgskolen fredag 3. januar 2020. Norsk kulturskoleråd bidrar inn i planlegging av dagen samt bistår under selve gjennomføringen.

 

Målgruppa for Musikkpedagogdagen 2020 er musikkpedagoger i alle skoleslag.

 

At Norges musikkhøgskole (NMH) står i spissen for denne dagen helt i tråd med Norsk kulturskoleråds dreining fra å stå som hovedleverandør av innhold, til å gå inn i tettere samarbeid med universitets- og høgskolesektoren, for å bidra til kompetanseheving av nåværende og framtidige pedagoger. Det er utdanningsinstitusjonene som besitter spisskompetansen for etter- og videreutdanning av kulturskolepedagoger. Samtidig ser NMH at et samarbeid med kulturskolerådet vil være en styrke med tanke på å treffe målgruppa med godt innhold.

 

Musikkpedagogdagen 2020 skal ifølge arrangøren bli en fagdag fylt med eksempler som gjennom verksteder og diskusjoner kan knyttes opp mot fagplaner i musikk. På arrangørhold håper en at fagdagen vil gi inspirasjon og faglig påfyll til deltakerne, slik at de kan se sitt arbeid opp mot lokalt læreplanarbeid.

 

Program og påmelding

 

Programmet vil være klart i løpet av tidlig høst, med påmelding i løpet av oktober 2019. Mer informasjon vil komme her på kulturskoleradet.no og i nyhetsbrevet Kulturtrøkk som det er gratis å abonnere på.

Les flere nyheter!