Lederkonferansen 2019: Påmeldingsfrist: 10. april

04.04.2019 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Lederkonferansen 2019: Påmeldingsfrist: 10. april

OSLO: Da er både program og omtaler klare til Lederkonferansen 2019, og påmelding er mulig. På foredragssida fristes det blant annet med Silvija Seres, Henning Bang og Ola Kveseth Berge. Årets hovedtema er "Ledelseskunst i endringens tid". Lederkonferansen 2019 arrangeres i Oslo 25. og 26. april.

 

Lederkonferansen er et konferansetilbud laget spesielt for kulturskoleledere, politikere og ledere innen oppvekst og kultur.

 

Følgende foredragsholdere og øvrige bidragsytere er klare til årets konferanse:

 

Silvija Seres: «Kunst med eller mot teknologi» (hovedforedrag)

 

Silvija Seres er matematiker og teknologiinvestor. Hun har bakgrunn fra algoritmeforskning i Oxford, utvikling av søkemotoren Alta Vista i Silicon Valley, strategisk ledelse i Fast Search and Transfer, og tjenesteutvikling i Microsoft. Hun jobber nå som styremedlem i flere store selskaper, inkludert Oslo Børs og NRK samt som aktiv investor i flere teknologibedrifter. Utgangspunktet for Seres' foredrag på Lederkonferansen 2019: Teknologi endrer kunst og samfunn i rekordfart. Kunstnere bruker nye verktøy, finner nye uttrykk og ny tematikk. Når menneskenes vesen står i fare for å bli omformet på ett tiår, trenger vi dyp og varm dialog om kunnskap for fremtiden, og oss i fremtiden.

 

Henning Bang: «Hvordan skape en effektiv og velfungerende ledergruppe?» (hovedforedrag)

 

Henning Bang er førsteamanuensis ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo, og forsker på hvordan ledergrupper kan bli mer effektive og velfungerende. Bang vil gjennom sin forelesning gi en forskningsbasert modell for hvilke faktorer som påvirker ledergruppers resultater, og vise hvordan en i praksis kan utvikle en ledergruppe til å bli mer effektive og velfungerend

 

Ola Kveseth Berge: «En kulturskole for alle?» (hovedforedrag)

 

Ola Kveseth Berge er kulturviter (PhD og MA i kulturstudier) med utdanning fra Universitetet i Sørøst-Norge. Han har en doktorgrad innen internasjonal kulturpolitikk, der han har studert norsk utenrikskulturell virksomhet, med fokus på UDs kulturpolitiske ansvar og praksis. Berge har jobbet ved fagområdet for kulturforsking ved Telemarksforsking siden 2009. Berges foredrag tar utgangspunkt i forskningsarbeidet Berge er satt til å lede i forbindelse med den kommende stortingsmeldinga om barne- og ungdomskultur som den stortingsvedtatte kulturskolemeldinga blir en del av.

 

Andre bidragsytere er:

  • Sidsel Karlsen, professor, Norges musikkhøgskole
  • Adriana de Lorenzo Tillborg, doktorand, Musikhögskolan i Malmø
  • Arnfinn Bjerkestrand, kultursjef, Stavanger kommune
  • Ole Tobias Lindeberg, direktør, Oseana kunst- og kultursenter
  • Per Olav Sørås, fagsjef - skole og barnehage, Os kommune
  • Hilde Solberg, rektor, Gosen skole
  • Rune Rebne, førsteamanuensis, Norges musikkhøgskole
  • Anders Rønningen, Fou-leder, Norsk kulturskoleråd

Flere av disse bidragsyterne skal i ilden når det tilbys tre parallelle opplegg under vignetten "Ledelse og samhandling mellom sektorer og institusjoner". Disse tre tilbudene har fått titlene "Hvordan bryte kjønnsmønsteret i kunst- og kulturopplæringa", "Inkludering og ekskludering" og "Samhandling i kunst- og kulturopplæring".

 

Peter Tornquist, rektor ved Norges musikkhøgskole, skal åpne konferansen, mens Karin Sunderø, er konferansens kurator og moderator. I tillegg til å være profesjonell kurator er hun også blant annet direktør ved Sunderø Art Gallery.

 

 

Årets kulturskolekommune skal kåres 

 

Norsk kulturskoleråd, Norges musikkhøgskole og KS er konferansens arrangører, og arrangementet finner sted på Norges musikkhøgskole i Oslo. Lederkonferansen er arrangert hvert år siden oppstarten i 2010, og legges alltid til torsdag og fredag i første uke etter påske.

 

De siste årene har utdelingen av prisen Årets kulturskolekommune vært et fast innslag på konferansen, slik blir det også i år. Statssekretær Tom Erlend Skaug fra Kunnskapsdepartementet og styreleder Nils R. Sandal i Norsk kulturskoleråd skal overrekke den gjeve prisen til den aktuelle kommunen.

 

Lederkonferansen 2019 inneholder også kunstneriske innslag, en konferansejubileumsmiddag og muligheten for gratis inngang til åpningkonserten på ECMA-samlingen som arrangeres på Norges musikkhøgskole samtidig med Lederkonferansen.

 

For oppdatert informasjon om Lederkonferansen og annet på kulturskolefronten, er det lurt å abonnere på nyhetsbrevet Kulturtrøkk (gratistjeneste).

Les flere nyheter!