Molde Årets kulturskolekommune 2019

Molde Årets kulturskolekommune 2019.JPG
PRISOVERREKKELSE: Bildet f.v.: Morten Christiansen (direktør, Norsk kulturskoleråd), Nils R. Sandal (styreleder, Norsk kulturskoleråd), Ingvild Aas (kulturskolerektor, Molde), Torgeir Dahl (ordfører, Molde), Tom Erlend Skaug (statssekretær, Kunnskapsdepartementet).
25.04.2019 Egil Hofsli (tekst og foto)
Del på:

Molde Årets kulturskolekommune 2019

OSLO: Molde er Årets kulturskolekommune 2019. Prisen ble utdelt på Lederkonferansen 2019 i dag. Ordfører Torgeir Dahl mottok prisen på vegne av romsdalskommunen.

 

Prisen Årets kulturskolekommune utdeles av Norsk kulturskoleråd. Den tildeles kommuner som gjennom sin kulturskolevirksomhet viser at de prioriterer tilbudet særlig høyt, samtidig som de kan tjene som foregangskommuner overfor andre.

 

Dette er 19. gang prisen utdeles. Det er første gang prisen går til en kommune i Møre og Romsdal.

 

Høytidelig overrekkelse

 

Prisoverrekkelsen var en del av programmet på første dag av Lederkonferansen 2019. Statssekretær Tom Erlend Skaug fra Kunnskapsdepartementet og styreleder Nils R. Sandal i Norsk kulturskoleråd overrakte den gjeve prisen til Molde kommune, som stilte med ordfører Torgeir Dahl og kulturskolerektor Ingvild Aas.

 

Juryen som har vurdert årets nominerte kommuner har bestått av Kirsti Saxi (senterleder, Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen), Erling Lien Barlindhaug (avdelingsdirektør for utdanning i KS) og Morten Christiansen (direktør, Norsk kulturskoleråd). Juryen leverte sin innstilling til Norsk kulturskoleråds sentralstyre, som fattet det avgjørende vedtaket i saken.

 

Juryens om Årets kulturskolekommune 2019

 

Juryen har merka seg at i Molde kommune har organisasjonsutvikling vært en sentral del av arbeidet med utviklingen av kulturskolen de siste ti årene. Kulturskolen har blitt involvert i, og har vært en del av, hele kommunenes organisasjonsutvikling. Kulturskolen har således blitt tydeliggjort som en naturlig del av kommunens tjenesteproduksjon. Et viktig stikkord er begrepet «lærende organisasjon», og både ledelse og medarbeiderne i kulturskolen har fått ta del i kommunens kompetanseheving av ansatte.

 

Faglig har det for kulturskolen vært vesentlig å finne balansen mellom de overordnede føringene for organisasjonsutviklingen i kommunen og kulturskolens spesifikke kompetansebehov. Her har det vært viktig å forankre arbeidet i Rammeplan for kulturskolen - «Mangfold og fordypning».

 

Med bakgrunn i dette har Molde kulturskole etablert en pedagogisk plattform som understreker kulturskolens verdier og mangfold:

 

«Kulturskolens identitet ligger i sammenhengen mellom opplæring, aktivitet og utøvelse innen kunstfagene. Kulturskolen skal gjennom sine ulike tilbud utvikle enkeltindividet og samtidig bidra til kulturaktive innbyggere på kulturarenaer lokalt og regionalt. Elevene skal stå i sentrum for opplæringen. Undervisningen skal baseres på elevens aktive medvirkning, bidra til å trene ferdigheter innen kunstuttrykket og skape gode erfaringer der medvirkning, spilleglede og kreativitet sårt sentralt.»

 

Molde kommune har lagt til rette for at Molde kulturskole i dag kan ha fokus på kompetanseutvikling i egen organisasjon, og har der igjennom en bevisst prioritering hva gjelder kompetanse ved tilsetninger.

 

Juryen har også merka seg kommunens omfattende samarbeid med Møre og Romsdal fylkeskommune, om undervisning av elever på musikklinja ved Molde videregående skole. Og at Molde kommune sørget for at kulturskolen i oktober 2016 fikk flytte inn i nye lokaler, der skolen i dag har samla alle sine undervisningstilbud.

 

Tidligere prisvinnere

 • 2018 Inderøy (Trøndelag)
 • 2017: Ås (Akershus)
 • 2016: Kongsberg (Buskerud)
 • 2015: Kvinnherad (Hordaland)
 • 2014: Stavanger (Rogaland)
 • 2012: Tana/Deanu (Finnmark)
 • 2010: Fjell (Hordaland)
 • 2007: Fredrikstad (Østfold)
 • 2006: Skien (Telemark)
 • 2005: Eidsvoll (Akershus)
 • 2004: Østre Toten (Oppland)
 • 2003: Asker (Akershus)
 • 2002: Tromsø (Troms)
 • 2001: Bergen (Hordaland)
 • 2000: Porsgrunn (Telemark)
 • 1999: Trondheim (Trøndelag, den gang Sør-Trøndelag)
 • 1998: Kåfjord (Troms)
 • 1997: Namsos (Trøndelag, den gang Nord-Trøndelag)

Les flere nyheter!