– Prisen Årets kulturskolekommune har bidratt til enda mer kvalitet

2018 Årets kulturskolekommune 5.4.JPG
FJORÅRETS PRISOVERREKKELSE: Da Inderøy ble tildelt prisen Årets kulturskolekommune 2018. F.v.: Nils R. Sandal (styreleder, Norsk kulturskoleråd), Marianne Vanem (prosjektleder, AKSET kultur- og skolesamfunn), Sigrid Bjerkan (rektor, Inderøy kulturskole), Ida Stuberg (ordfører, Inderøy kommune), Anna Rennemo (inspektør, Inderøy kulturskole), Merete Wilhelmsen (assisterende direktør, Norsk kulturskoleråd).
09.04.2019 Egil Hofsli (tekst og foto)
Del på:

– Prisen Årets kulturskolekommune har bidratt til enda mer kvalitet

STRAUMEN: Torsdag 25. april kl. 15.30 avslører statssekretær Tom Erlend Skaug fra Kunnskapsdepartementet og styreleder Nils R. Sandal i Norsk kulturskoleråd hvilken kommune som er Årets kulturskolekommune 2019. I fjor vant Inderøy denne prisen, noe som kommunens kulturskolerektor opplever som udelt positivt – også ett år etter.

 

– Vi har gått rundt med et stort smil siden april i fjor og vært svært fornøyd. Prisen er en stor annerkjennelse for det arbeidet som gjøres i Inderøy kulturskole. Den har gitt oss stor glede og større selvtillit og trygghet samt nytt pågangsmot til å stå på videre i å utvikle kulturskolen. Å motta en slik nasjonal pris virker også styrkende på samholdet innad i kulturskolen, særlig i lærerstaben, sier Sigrid Bjerkan, rektor ved kulturskolen i fjorårets prisvinnerkommune.

 

– Jeg vil påstå at vi er blitt bedre på flere områder, både faglig, og vår evne til å formidle og samhandle på tvers av fag, sier Bjerkan. Selv om prisen tildeles kommunen, er det gjerne kommunens kulturskole som mest får kjenne hva pristildelingen innebærer av konsekvenser. De aller fleste er bare hyggelige. Men økt oppmerksomhet – om den aldri så mye er positiv – kan også innebære merarbeid.

 

– Det har vært et travelt år, ja, med mange hyggelige markeringer og festligheter. Kommunen, som skoleeier, har vist stolthet over sin kulturskole. Det samme gjelder elever og foresatte. Alt dette skaper fellesskap og godt omdømme i kommune, sier Bjerkan. – Vi har opplevd en større interesse for oss, for hva vi gjør og hvordan vi gjør det. Mange er opptatt av det tette samarbeidet vi har etablert i AKSET kultur- og skolesamfunn og som vi jobber med kontinuerlig med. Her er seks enheter – inklusive kulturskolen – samlokalisert med felles målsetting og strategiplan for å styrke de tre hovedområdene kultur, helse og læring.

 

Bjerkan forteller at kommunen og kulturskolen ikke har hatt mange besøk pga. selve pristildelinga, men heller pga. den oppmerksomheten AKSET har fått som nasjonal pilot, noe som også hadde bety.

 

Men kulturskolen har det siste året blitt invitert til flere konferanser med ulikt innhold og fokus, som:

 

  • Konferanse i Sandnessjøen – om musikkbasert miljøbehandling.
  • Kor Arti’-samling på Røros – med fokus på sangens betydning i Inderøy kulturskole og i AKSET.
  • DKS-samling og kunstnertreff i Molde – med fokus på Inderøy kulturskoles DKS-produksjoner og det tverrfaglige prosjektet Estetiske læring, et samarbeid med grunnskole og vgs. 

– Å delta på slike konferanser har virket skjerpende. Det har vært interessant og lærerikt å dele med andre. Så konklusjonen ett år etter pristildelingen må være at prisen forplikter oss og skjerper oss samt skaper engasjement og en bevisstgjøring i kvalitet- og utviklingsarbeid, sier Sigrid Bjerkan, rektor ved Inderøy kulturskole i Årets kulturskolekommune 2018.

 

Les også: Nyhetssaken «Inderøy Årets kulturskolekommune 2018»

 

Prisen Årets kulturskolekommune utdeles av Norsk kulturskoleråd. Den tildeles kommuner som gjennom sin kulturskolevirksomhet viser at de prioriterer tilbudet særlig høyt, samtidig som de kan tjene som foregangskommuner overfor andre. Årets pris utdeles på Lederkonferansen 2019 i Oslo. I den forbindelse bidrar fjorårsvinner Inderøy med et kunstnerisk innslag.

Dette blir 19. gang prisen utdeles. Første vinner var Namsos i 1997. Prisen er siden da utdelt årlig, men unntak for årene 2008, 2009, 2011 og 2013. Her ser du en oversikt over samtlige kommuner som er kåret til Årets kulturskolekommune.

 

Juryen som har vurdert årets nominerte kommuner har bestått av Kirsti Saxi (senterleder, Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen), Erling Lien Barlindhaug (avdelingsdirektør for utdanning i KS) og Morten Christiansen (direktør, Norsk kulturskoleråd). Juryen leverte sin innstilling til Norsk kulturskoleråds sentralstyre, som fattet det avgjørende vedtaket i saken på sitt møte i mars. Men inntil torsdag 25. april kl. 15.30 holdes prisvinnerens navn tett til kulturskolerådsbrystet.

Les flere nyheter!