Gir starthjelp til musikkaktivitet for mennesker med bistandsbehov

2019 Ferdig pakke 12.4.png
TILBYR OPPSTARTSHJELP: Ola Skaare, nestleder i Pascal Norge, er en av kursholderne i "Ferdig pakke!". (Foto: Sigrid Thorbjørnsen/Pascal Norge)
12.04.2019 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Gir starthjelp til musikkaktivitet for mennesker med bistandsbehov

OSLO: Pascal Norge jobber for å lage helsefremmende kulturaktiviteter for alle. Nå har Pascal Norge mottatt prosjektmidler fra Extrastiftelsen, fått Norsk kulturskoleråd med på laget og tilbyr et pakketilbud til kommuner, kulturskoler og andre som ønsker å starte musikkaktivitet for mennesker med bistandsbehov.

 

Pascal Norges formål er å lage helsefremmende kulturaktiviteter for alle. Hovedmålgruppa er alle med bistandsbehov, inklusive mennesker med utviklingshemming, funksjonshemming, seniorer, ulike minoritetsgrupper samt personer med utfordringer innen områdene psykisk helse, rus, m.m. Pascal Norge er et nasjonalt organisasjonsledd, og er således en paraplyorganisasjon.

 

Mer om Pascal og «Ferdig pakke!» på pscalnorge.no her

 

Instrumentpakke og kursing

 

Prosjektet «Ferdig pakke!» går i korte trekk ut på at fem utvalgte søkere – mot en egenandel – får en pakke bestående av spesialinstrument, et innledende felleskurs samt lokale oppfølgingskurs. Pakketilbudet kan søkes på av alle som ønsker å starte en aktivitet innen musikk, eventuelt utvide og/eller videreutvikle en eksisterende aktivitet.

 

– Dette er en gavepakke for dem som ønsker å starte musikkaktivitet for mennesker med utviklingshemming og andre bistandsbehov, sier Lars Espen Rath Vestad, leder i Pascal Norge. Han er svært glad for at ExtraStiftelsen satser på dette, og for at Norsk kulturskoleråd vil bistår organisasjonen i utvelgelsen av hvem som skal få.

 

ExtraStiftelsen er frivillighetens egen stiftelse, og bidrar til å realisere prosjekter og forskning som fremmer fysisk og psykisk helse, mestring og livskvalitet. Prosjektene spenner fra små, lokale aktiviteter ledet av ildsjeler, til forskningsprosjekter i verdensklassen.

 

Mer om ExtraStiftelsen her

 

Det innledende felleskurset holdes 19.–20. september, på Panua (Pascal Norges Utfoldelsesarena) i Asker. Der vil to deltakere fra hver av de fem utvalgte pakkemottakerne bli innlosjert på hotell og delta på kurs. Det blir opplæring i bruk av spesialinstrument, arrangering, praktisk tilrettelegging og ikke minst observasjon av undervisning av grupper.

 

Kurset vil ta for seg ulike emner, og blant annet gi opplæring i hvordan spesialinstrumentene brukes, generell undervisning, alternativt notasjonssystem, hvordan lage musikkarrangement m.m. Kursledere vil være Lars Espen Rath Vestad og Ola Skaare. Sistnevnte er nestleder i Pascal Norge, og organisasjonens musikalsk ansvarlig. Det er han som har konstruert spesialinstrumentene og laget det alternative notasjonssystemet, basert på farger og tall.

 

Påmelding og interessemåling

 

For å komme i betraktning ber Pascal Norge interessenter om – i brevs form – å sende en søknad om deltakelse, til Pascal Norge via e-postadressen post@pascalnorge.no.

 

Søknadsfrist: 1. juni 2019.

 

– I søknaden ønsker vi informasjon om lærested, kulturskolen, organisasjonen, gruppen …, og noe om hvorfor dere ønsker å starte en aktivitet og hva slags forutsetninger som ligger til grunn. Hva fins av lokaler, instrument, lærekrefter, antall elever/deltakere m.m.), sier Lars Espen Rath Vestad.

 

Behøves mer informasjon før dette gjøres, kan Rath Vestad kontaktes. Telefon: 906 53 555 og e-post post@pascalnorge.no).

Les flere nyheter!