Ønsker kulturskolestudier à la Sverige også i Norge

2019 Svenske studietilbud 4.4.png
SVENSKENE SATSER: Flere nye kulturskolestudier settes i gang I Sverige, og Norsk kulturskoleråd ønsker at det kommer slike studier også i Norge.
04.04.2019 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Ønsker kulturskolestudier à la Sverige også i Norge

STOCKHOLM: Flere nye kulturskolestudier og -kurs settes i gang I Sverige, som en del av kulturskolesatsingen Kulturskoleklivet. – Dette er spennende og bra saker! Sånne studier vil vi gjerne ha også i Norge, sier Anders Rønningen, FoU-leder i Norsk kulturskoleråd.

 

– En slik type profesjonsbyggende virksomhet – der kulturskolefeltet aktivt har vært med på å bestille og utvikle fokus i utdanninger som skal svare til et konkret behov – skulle vi også hatt i Norge. Det er rett og slett en forutsetning for at kulturskolefeltet skal utvikle seg, at det stadig lages utdanninger som svarer til det behovet som feltet har. For eksempel har vi sett at det i Norge mangler «breddekompetanse», sier FoU-leder Anders Rønningen.

 

Se også: Kompetansekartlegging for kulturskolene i Buskerud, Telemark og Vestfold

 

Norsk kulturskoleråd erfarer at det er voksende interesse og vilje i lærerutdanningene til samarbeid med kulturskolefeltet, når det gjelder både utdanning og forskning. Det vil kunne møte kulturskolens ulike behov, altså både for bredde og for dybde, for profesjonelle pedagoger og en lærende organisasjon på alle nivåer. Men Rønningen mener at utdanningsinstitusjonene må få insentiver til å skape de utdanningene som trengs.

 

– Dette er etter mitt syn det aller viktigste som skjer i Sverige nå. Selve utdanningene vil gi ringvirkninger i mange år. Kompetansen forblir jo i kulturskolene (til disse pedagogene pensjonerer seg) og enda viktigere: Det legges til rette for tettere samarbeid mellom det kommunale kulturskolefeltet og utdanning- og forskningsmiljøer, sier Anders Rønningen, FoU-leder i Norsk kulturskoleråd.

 

Kulturskoleklivet

 

Ett av de svenske studietilbudene som gjør Rønningen begeistra og smått misunnelig, er «Kulturskolan, normkritik og samfunnet utfordringer» som tilbys ved Stockholms universitet, med søknadsfrist 15. april.

 

Her blir det fokus på begrep og perspektiv knytta til normkritikk og samfunnsspørsmål, med utgangspunkt i kulturskolens virksomhet. Kursen skal gi kompetanse i pedagogiske metoder og modeller for normkritisk arbeid med barn og unge.

Dette studietilbudet inngår i Kulturskoleklivet, som er den svenske regjeringas satsing for å svare opp behovet for kompetansepåfyll til kulturskoleansatte samt flere nye kulturskolepedagoger med relevant utdannelse. Mer om Kulturskoleklivet på:

 

Les flere nyheter!