Helga Pedersen ny styreleder i Norsk kulturskoleråd

2020 LT-Pedersen.png
NY STYRELEDER: Norsk kulturskoleråds landsting har valgt Helga Pedersen til ny styreleder i Norsk kulturskoleråd. (Foto: privat)
24.10.2020 Egil Hofsli (tekst og fotomontasje)
Del på:

Helga Pedersen ny styreleder i Norsk kulturskoleråd

TRONDHEIM: Helga Pedersen er Norsk kulturskoleråds nye styreleder. Den erfarne politikeren fra Finnmark skal lede kulturskolerådets første hovedstyre, styret som nå erstatter de tidligere styringsorganene sentralstyret og landsstyret. Terje Lindberg fra Viken er valgt som nestleder i det nye styret.

 

– Tusen, tusen takk for tilliten. Jeg gleder meg kjempemasse til å jobbe sammen med alle dere for kulturskolen sin sak, sier Helga Pedersen i en videohilsen til landstinget som valgte henne og  som du finner i denne artikkelen. I videoen retter hun en stor takk til styremedlemmene som nå er ferdig med sin tjeneste, og hun retter en spesiell takk til sin forgjenger i styrelederrollen, Nils R. Sandal.

 

Her ser du Helga Pedersens hilsen til Norsk kulturskoleråds landsting.

 

Hun har også mye godt å si om kulturskolerådet som organisasjon i dag. – Uten kulturskolerådet sin innsats så hadde ikke kulturskolen hatt den posisjonen den har i dag, med et veldig solid, faglig, kunnskaps- og forskningsbasert grunnlag. Og det er også noe som gjør at jeg synes det er veldig, veldig spennende å få lov til å gjøre en jobb for kulturskolerådet, sier Helga Pedersen.

 

Så vet jeg at en forventning til meg er å holde styringsfarta oppe og bidra til at kulturskolerådet også i fortsettelsen blir sett og hørt hos beslutningstakere, lokalt og ikke minst nasjonalt. Noe som jeg virkelig verdsetter med tankegangen i kulturskolerådet, er evnen til å tenke nytt og til å tenke utvikling, sier Helga Pedersen, som nå er styreleder for Norsk kulturskoleråds første hovedstyre, som er styret som nå erstatter både sentralstyret og landsstyret.

 

Nils R. Sandal i åtte år

 

Helga Pedersen overtar styrelederoppgaven etter Nils R. Sandal fra Gloppen i Sogn og Fjordane, som har innehatt vervet siden 2012. Pedersen er tidenes andre kvinnelige styreleder i organisasjonen. Aase Sætran var den første, i perioden 2008–2012.

 

Se oversikt over Norsk kulturskoleråds styreledere siden starten

 

Statsråd og stortingspolitiker

 

Helga Pedersen (47) er født i Sør-Varanger, Finnmark, og har en innholdsrik politisk cv. I dag er den erfarne arbeiderpartipolitikeren ordfører i Deanu gielda/Tana kommune. Som representant for Arbeiderpartiet har hun vært stortingsrepresentant i to perioder, 2009–2013 og 2013–2017. Hun var statsråd for fiskeri- og kystdepartementet i perioden 2005–2009. Hun har regjeringserfaring også som personlig rådgiver, i Nærings- og handelsdepartementet i et halvt år i 2001. Hun har også vært fylkesordfører i Finnmark (2003–2005).

 

I Arbeiderpartiet har hun innehatt flere verv. Hun har blant annet vært nestleder i partiet (2007– 2015, leder av gruppestyret (2009–2013) og nestleder i samme styre (2013–2015).

 

Av utdanning har Helga Pedersen blant annet mellomfag i russisk og historie. Yrkesmessig har hun blant annet vært lærer i grunnskolen, førstekonsulent i utbyggingsetaten i Finnmark fylkeskommune, prosjektleder i GRID-Arendal og Tanafjordprosjektet.

 

Siden 2018 har hun vært medlem av Riksrevisorkollegiet.

 

Terje Lindberg ny nestleder

 

Landstinget bestemte at Helga Pedersen få med seg Terje Lindberg (bildet) som nestleder. Lindberg (57) fra Asker i Viken, er kreativ leder og eier av Company Stories. Han har tidligere jobbet i flere år i NRK, som utviklingsprodusent og manusredaktør.

 

Videre har han bakgrunn som dramaturg og regissør ved både Den Nationale Scene og Teater Ibsen. Han er styremedlem i NaKuHel (Nasjonalt senter for folkehelse) og medlem i Høyres kulturnettverk. Av utdanning er han bl.a. cand.philol.

 

Pedersen og Lindberg er de to eneste hovedstyremedlemmene som ble valgt av landstinget. Hovedstyret består videre av Norsk kulturskoleråds ni fylkesledere og ene regionleder samt de ansattes representant, som er Anders Rønningen. Han har Åste Selnæs Domaas som sin personlige vara.

 

Se hovedstyrets sammensetning her

 

Kontrollkomité og valgkomité

 

Landstinget valgte også medlemmer til ny kontrollkomité og ny valgkomité. Dette ble følgende:

 

Kontrollkomité

 

  • Leder: Stein Tore Sorthe
  • Nestleder: Asbjørg Utby
  • Medlem: Bjørn Rudborg
  • Varamedlem: Trude Letnes

 Valgkomité

 

  • Leder: Liv Kari Eskeland
  • Nestleder: Bjørn Andersen
  • Medlem: Hallvard Bakklund
  • Varamedlem: Kirsten Fuglseth

 

Annet relevant landstingsstoff

Les flere nyheter!