Avtalen med Conexus om Insight kulturskole avsluttes

22.05.2023 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Avtalen med Conexus om Insight kulturskole avsluttes

TRONDHEIM: Norsk kulturskoleråd har siden 2018 hatt en avtale med Conexus om prosessverktøyet Insight kulturskole. Medio juli avsluttes samarbeidet, etter at Norsk kulturskoleråd grundig har vurdert nytteverdien ved verktøyet i forhold til kostnaden.

 

Insight kulturskole ble utviklet av Conexus i samarbeid med Norsk kulturskoleråd, og har sitt fundament i rammeplan for kulturskolen, «Mangfold og fordypning», og da med utgangspunkt i rammeplanens kapittel 2.6. Kvalitet i kulturskolen. Tanken med Insight kulturskole var å etablere en ståstedsanalyse for kulturskolen på liknende måte som en ståstedsanalyse var utviklet for grunnskole.

 

I rammeplanens kapittel 2.6 slås følgende fast: «Undervisningas kvalitet bør være gjenstand for kontinuerlig debatt i kulturskolen. Skoleeier har ansvar for at det finnes et kvalitetssikringssystem for virksomheten, og skoleleder har ansvaret for å gjennomføre et systematisk kvalitetssikringsarbeid. Arbeidet har som mål å bidra til utvikling av kulturskolen på alle målområdene i rammeplanen».

 

Når Kulturskolerådet nå avslutter samarbeidet med Conexus er det etter at rådet har gjort en kost/nytte-vurdering. – Vi ser at svært få kommuner har tatt i bruk Insight kulturskole som verktøy for å etablere et systemisk kvalitetsarbeid i egen kulturskole. I Kulturskolerådet tror vi ikke dette handler om at en i kommunene ikke har arbeidet med kvalitet, men at en har andre innfallsvinkler og systemer for slikt arbeid, sier Morten Christiansen, direktør i Norsk kulturskoleråd.

 

Nå er Norsk kulturskoleråd i tett og god dialog med Utdanningsdirektoratet (Udir), som er ansvarlig for ståstedsanalysen for grunnskolen. Kulturskolerådet ser derfor for seg at det på sikt vil kunne bli utviklet en ståstedsanalyse for kulturskolen som kan formidles under Udirs paraply.

 

Norsk kulturskoleråd ønsker også å vise til at det i løpet av de siste årene er utviklet et eget verktøy for vurdering for læring i kulturskolen – Kulturskolebasert vurdering for læring (KulVFL).

 

– Vurdering for læring er viet stor plass i rammeplan for kulturskolen, som en viktig del av det å skape best mulig betingelser for elevens utvikling. Nettkurset KulVFL for kulturskolens lærere og ledere bidrar til styrking av vurderingskompetansen i kulturskolene, sier Morten Christiansen, direktør i Norsk kulturskoleråd.

Les flere nyheter!