Utvalgsoppgaver i Kulturskolerådet: Organisasjonsstruktur og ny politisk plattform

30.05.2023 Egil Hofsli (tekst) Lars Emil Johannessen (foto)
Del på:

Utvalgsoppgaver i Kulturskolerådet: Organisasjonsstruktur og ny politisk plattform

GARDERMOEN: To utvalg nedsatt av Norsk kulturskoleråd var nylig samlet på Gardermoen for å starte sitt arbeid fram mot Kulturskolerådets landsting i 2024. Her skal det handle om henholdsvis å evaluere og eventuelt foreslå endringer i organisasjonsstrukturen og å lage forslag til ny politisk plattform.

 

Sandalutvalget – ledet av Nils R. Sandal, tidligere styreleder i Norsk kulturskoleråd – har som mandat å evaluere mål og organisasjonsstruktur for Norsk kulturskoleråd samt foreslå eventuelle endringer til landstinget.

 

Stovelandutvalget – ledet av Inger M. Stoveland, styreleder i Norsk kulturskoleråd Agder – skal lage forslag til ny politisk plattform for behandling på landstinget.

 

Utvalgene ble nedsatt av Kulturskolerådets hovedstyre i februar, og utvalgene hadde en fellessamling p åGardermoen 25.–26. mai. Der hadde de en felles informasjons- og grunnlagsøkt før utvalgene gikk hver til sitt. Det er viktige tangeringspunkt mellom utvalgene som gjør at det å samles innledningsvis gir en merverdi til arbeidet. Ett sentralt element på samlingen var å etablere en omforent mandatforståelse i det enkelte utvalget.

 

Sandalsutvalget skal …

 

Sandalutvalget er av Kulturskolerådets hovedstyre bedt om særskilt å vurdere

 

  • om dagens sammensetning av hovedstyret er hensiktsmessig
  • om dagens ansvarsfordeling mellom hovedstyret og fylkesstyrene er hensiktsmessig eller bør organiseres på en annen måte
  • gjøre opp status for Norsk kulturskoleråd som medlemsorganisasjon og eventuelt foreslå tiltak for å sikre og styrke kulturskolerådets relevans for medlemmene

For å sikre en bred og inkluderende prosess legges det opp til at utvalget legger fram et diskusjonsgrunnlag for fylkesårsmøtene 2023. Forslagene fra organisasjonsutvalget legges fram for landstinget 2024 etter innstilling fra hovedstyret.

 

Med i seg i utvalget har utvalgsleder Sandal følgende: Liv Kari Eskeland (leder, Norsk kulturskoleråds valgkomite), Ole Thomas Evensen (styreleder, Norsk kulturskoleråd Oslo og Viken), Veronika Vangen Evensen (styreleder, Norsk kulturskoleråd Nordland) og Stein Halvorsen (kommunedirektør, Åmot kommune), Julianne Hauge (styreleder, Norsk kulturskoleråd Møre og Romsdal).

 

Morten Christiansen, direktør i Norsk kulturskoleråd, er Sandalutvalgets sekretær.

 

Stovelandutvalget skal …

 

Stovelandutvalget skal lage forslag til ny politisk plattform for behandling på landstinget i 2024. Forslaget begrunnes i en refleksjon over Kulturskolerådets framtidige oppgaver og mål, og strategi for å oppnå de.

 

For å sikre en bred og inkluderende prosess legges det opp til at utvalget legger fram et diskusjonsgrunnlag for fylkesårsmøtene 2023. Forslagene fra programkomiteen legges fram for landstinget 2024 etter innstilling fra hovedstyret.

 

Med seg i utvalget har utvalgsleder Stoveland følgende: Vanessa Nystedt (leder, Asker Unge Høyre), Hege Eide Vik (ordfører, Vaksdal kommune), Iver Dragset (lærer, Trondheim kulturskole), Ole Martin Pedersen Gjestad (programleder, Sarpsborg kommune), Eirik Losnegård Mevik (ordfører, Kvænangen kommune).

 

Ole Jakob Nedrebø, rådgiver i Norsk kulturskoleråd, er sekretær for utvalget.

Les flere nyheter!