Riis-prisen 2023: Ønsker flere bilder – kan få plass i digital jubileumsvisning

Peter Galambos jr. laget bildet som ble Månedens bilde i Riis-prisen i mars. Nå håper juryen på enda flere bilder å vurdere.
Peter Galambos jr. laget bildet som ble Månedens bilde i Riis-prisen i mars. Nå håper juryen på enda flere bilder å vurdere.
09.05.2023 Egil Hofsli (tekst) Peter Galambos jr. (kunst)
Del på:

Riis-prisen 2023: Ønsker flere bilder – kan få plass i digital jubileumsvisning

TRONDHEIM: Riis-prisen 2023, den nasjonale synliggjøringa av bildekunst laget av ungdom i alderen 13–18 år, har så langt fem ganger kåret Månedens bilde. Juryen håper å få inn enda flere bilder til vurdering før de sju gjenstående kåringene, og Norsk kulturskoleråd kan nå friste med ei ekstra gulrot for dem som deltar.

 

For mange av de innsendte bidragene vil kunne få plass i en kunstvisning i forbindelse på Norsk kulturskoleråds jubileumsforestilling tirsdag 28. november 2023. Denne forestillinga vil bli strømmet, slik at også den framviste kunsten vil bli sett av et stort publikum rundt om i hele landet.

 

Den digitale visningen/utstillinga vil også gjøres tilgjengelig på nettet i en periode etter jubileumsforestillinga, slik at flest mulig skal få sjansen til å oppleve kulturskoleelevenes innsendte bidrag i Riis-prisen 2023.

 

Nasjonal synliggjøring

 

Riis-prisen 2023 en nasjonal synliggjøring av bildekunst laget av ungdom i alderen 13–18 år. Tolv kunstnere får sine arbeider utstilt i Trondheim i desember 2023.

 

For tre av kunstnerne som får ett av sine arbeider kåret til Månedens bilde i 2023, venter det en ny utstilling samt oppfølging av en profesjonell, profilert kunstner i 2024.

 

Norsk kulturskoleråd har med seg konsernet Andr. L. Riis som samarbeidspartner i dette prosjektet, der alle landets kommunale kulturskoler er invitert til å delta. Disse kulturskolene oppfordres til å sende inn elevkunst som blir med i konkurransen om å bli ett av de tolv utvalgte månedens bilder i 2023.

 

Invitasjonen til å delta i prosjektet Riis-prisen 2023 er sendt alle landets kommunale kulturskoler. Fabiola Charry, rådgiver i Norsk kulturskoleråd og prosjektleder for Riis-prisen 2023. Med seg i prosjektledelsen har Fabiola Charry et team av andre rådgivere i Kulturskolerådet. Charry gjør oppmerksom på følgende regler o.l. (se også invitasjonsflyeren):

 

  • Kulturskoler som har fått et elevarbeid utvalgt som Månedens bilde, kan ikke vinne én gang til.
  • Kulturskolene kan levere så mange konkurransebidrag en ønsker til hver delkonkurranse. Om en ønsker å konkurrere med samme elevarbeid flere ganger, må en sende inn bidraget på nytt til hver Månedens bilde-konkurranse, innen fristen som er den 20. i måneden forut.
  • Bidragene må være selvskapende eller gjenskapende motiv i forbindelse med oppgaver.
  • Elevarbeidene (altså originalarbeidene) som leveres som konkurransebidrag må være disponible for å bli sendt til utstillinga i Trondheim, i desember 2023.
  • Ikke glem å markere JPG-fil med fullt navn og alder til elevene

Nasjonal utstilling og tre prisvinnere

 

Den første i hver måned i 2023 offentliggjøres ett utvalgt bilde her på kulturskoleradet.no samt på flere steder i samarbeidspartnernes kommunikasjonskanaler på nett og i sosiale medier.

 

Disse tolv bildene blir så med på en nasjonal utstilling, som finner sted i Trondheim i desember 2023. Blant de tolv kunstnerne som kvalifiserer seg til deltakelse på den utstillinga, vil det ved utstillingsåpninga bli offentliggjort tre prisvinnere (første-, andre- og tredjepris). Disse utvelges av en fagjury med høy kunstfaglig kompetanse.

 

Disse tre ungdommene får muligheten til å stille ut flere arbeider på en ny utstilling i Trondheim våren 2024, og de vil i den anledning få 15 000 kroner hver i materialstøtte. Videre vil de bli fulgt opp av Kjell Erik Killi-Olsen.

 

Nytt innhold – ny form

 

Riis-prisen 2023 – visuell kunst i kulturskolen, er en videreføring av Riis-prisen 2022 der låtskriving og visuell kunst sto i sentrum. Intensjonen med videreføringen av Riis-prisen er å fremme faget visuell kunst i kulturskolen, og tilrettelegge for en nasjonal synliggjøring av mangfoldige uttrykksformer og teknikker innen todimensjonale elevarbeid i sjangerne maleri, tegning, foto og grafikk.

 

Et essensielt mål for prosjektarrangørene er å skape gode ytringsarenaer for kulturdeltaking med og for ungdom innen visuell kunst i alderen 13 til 18 år.

 

> Se kriterier for deltakelse og annen informasjon i invitasjonen

 

Til Riis-prisen 2023 egen nettside

Les flere nyheter!