Ekstraordinær lønns- og prisjustering gir 600 000 kr mer til kulturskoleutvikling

11.05.2023 Egil Hofsli (tekst og illustrasjon) Ilja C. Hendel (foto/Brenna)
Del på:

Ekstraordinær lønns- og prisjustering gir 600 000 kr mer til kulturskoleutvikling

OSLO: Som følge av den ekstraordinære lønns- og prisjusteringen av statsbudsjettet, er Norsk kulturskoleråd i regjeringas forslag til revidert nasjonalbudsjett tilgodesett med 600 000 kroner mer til kulturskoleutvikling i 2023.

 

Dermed kan det bli det 27,6 millioner kroner til kulturskoleutvikling via statsbudsjettet i 2023. Det er 1,4 millioner kroner mer enn i 2022, og første gang det er en økning i denne støtten siden 2018.

 

> Prop 118 S (2022-2023) kan du lese her

[Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)]

   

Les også: Nyhetssak om statsbudsjettforslaget 2023 (Utlagt: 6. oktober 2022)

Les flere nyheter!