Stor interesse for kurs og sertifisering i mangfoldsledelse i kulturskolen – få plasser igjen

Loveleen Brenna fra Seema holdt nylig innlegg og var ansvarlig for et verksted med fokus på mangfoldsledelse på Lederkonferansen 2023. Nå tilbyr Seema og Norsk kulturskoleråd sertifisieringskurs i mangfoldsledelse for kulturskoleledere og -eiere.
Loveleen Brenna fra Seema holdt nylig innlegg og var ansvarlig for et verksted med fokus på mangfoldsledelse på Lederkonferansen 2023. Nå tilbyr Seema og Norsk kulturskoleråd sertifisieringskurs i mangfoldsledelse for kulturskoleledere og -eiere.
24.05.2023 Egil Hofsli (tekst og foto)
Del på:

Stor interesse for kurs og sertifisering i mangfoldsledelse i kulturskolen – få plasser igjen

TRONDHEIM: I samarbeid med Seema – konsulentselskapet som er blant de fremste i landet på mangfoldsledelse – etablerer Norsk kulturskoleråd et kurstilbud som kan lede deltakerne til akkreditert sertifisering hos Norsk Sertifisering. Arrangørene melder om stor interesse for å delta og oppfordrer interesserte til snarest å melde seg på.

 

Det er 25 deltakerplasser på kurset som starter kommende høst, og trolig vil de siste ledige plassene være opptatt før torsdag 1. juni, som er dagen arrangørene uansett setter strek for påmelding til 

 

Lederutviklingsprogrammet retter seg mot kommuner og kulturskoler som ønsker å utvikle og styrke sin mangfoldskompetanse. Det etableres en unik programmodul for kulturskoleledere og -eiere.

 

Programmet er samlingsbasert og består av fire todagerssamlinger, med refleksjonsoppgaver mellom hver samling. Samlingene finner sted i Oslo. Oppstart blir senhøsten 2023 og programmet avsluttes våren 2024.

 

> Påmelding til kurs og sertifisering i mangfoldsledelse i kulturskolen 2023/2024

Påmelding: Det er 25 deltakerplasser, og påmeldinga er over når disse plassene er opptatt. Siste frist for påmelding  om det fortsatt fins ledige plasser, er torsdag 1. juni 2023.

 

Programmet gjennomføres som en forsøksordning, og det vil bli et begrenset antall plasser.

 

– Fremst på mangfoldsledelse i Norge

 

Norsk kulturskoleråd står ansvarlige for tilrettelegging og administrasjon av programmet, mens konsulentselskapet Seema står for det faglige innholdet. Til slutt er det Norsk Sertifisering* som leverer akkreditert sertifisering til dem som kvalifiserer for dette.

 

– Seema anser vi som fremst i Norge på mangfoldsledelse. Organisasjonen har levert innsikt og kunnskap til virksomheter i privat og offentlig sektor i over ti år. Seema brenner for å utvikle mangfoldsmodne virksomheter, med ledere som jobber aktivt for å inkludere mangfoldet blant ansatte, og bruke det til verdiskaping, sier Jens Nyland og Ragnhild Skille, rådgivere i Norsk kulturskoleråd og ansvarlige for tilrettelegging og administrasjon.

 

Seema tok initiativ til å utvikle norsk standard for mangfoldsledelse i 2016, og i 2018 ble den nasjonale standarden for ledelsessystem for mangfold (NS 11201) ferdigstilt. Standarden følger en ISO-mal, og mye av arbeidet til organisasjonen baserer seg på den.

 

> Mer om Seema på seema.no

 

Utbyttet 

 

Kulturskolerådet mener deltakelse i dette lederutviklingsprogrammet vil gi kommunen og kulturskolen kompetanse og verktøy til å

 

  • styrke kulturskolen som samfunnsutviklingsaktør for økt mangfold og inkludering
  • etablere kulturskolen som et ressurssenter for kommunens arbeid med mangfold
  • utvikle kompetanse som kan bidra til å styrke og realisere verdiskapning gjennom mangfold 
  • få økt innsikt i ledelse av mangfold 
  • styrke kommunen i sitt arbeid med visjonen «Kulturskole for alle»

Kulturskolerådet delfinansierer kurset

 

– Norsk kulturskoleråd vil delfinansiere kurset og arbeider også med å få på plass ekstern finansiering. Deltakeravgiften vil bli betydelig subsidiert, men det vil påløpe en egenandel for kommunene som deltar, sier rådgiver Ragnhild Skille.

 

Norsk kulturskoleråd har mangfold, inkludering og innenforskap som ett av sine viktigste satsingsområder. Se nettsida Mangfold og inkludering på kulturskoleradet.no.

 

*) Norsk Sertifisering er et uavhengig akkreditert sertifiseringsorgan som gjennomfører sertifisering av personer innenfor ledelse, inklusivt vedlikehold, sikkerhet og inspeksjon av lekeplassutstyr, samt sertifisering av ledelsessystemer for kvalitet, ytre miljø og arbeidsmiljø.

Les flere nyheter!