Kulturskolekalender av beste merke

img_509.jpg
KAN BESTILLES NÅ: Kulturskolekalenderen 2013 er ferdigprodusert og kan bestilles hos Norsk kulturskoleråd.
20.11.2012 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Kulturskolekalender av beste merke

TRONDHEIM: Hva med en lekker og anvendelig ”kunstutstilling” til nytelse på egen vegg, eller som julegave til noen? Kulturskolekalenderen 2013 er å få kjøpt.

 

Den nasjonale Kulturskolekalenderen 2013 er ferdig juryert og produsert, og på markedet tidsnok til å bli en fin julegave til så vel kulturskolevenner som til kjente som kanskje ennå ikke kjenner skoleslaget så godt.

 

Juryen har igjen hatt en krevende, men også spennende og givende jobb å gjøre, med å plukke ut arbeidene som til sammen utgjør den ”kunstutstillingen” kalenderen som helhet utgjør. Fagkoordinator for visuelle kunstfag i Norsk kulturskoleråd, Fabiola Charry, er igjen imponert over kvaliteten på de innsendte bidragene. Hun har stått for juryeringen sammen med Siri Singsaas, som også arbeider i Norsk kulturskoleråd, som prosjektmedarbeider innen blant annet visuelle kunstfag.

 

Takker både elever og lærere

 

– Jeg ønsker å takke alle som bidro med flotte arbeider av høy kvalitet for innsatsen. Takk også til de mange som leverte gode forslag, men som det dessverre ikke ble plass til denne gangen. Håper dere forsøker til neste år, sier Fabiola Charry, som også vil rette en stor takk til elevenes pedagoger:

 

– En ekstra takk til de mange pedagogene som har gjort en flott jobb med å sende oss dokumentasjon av arbeidene, og dermed spart oss for veldig mye arbeid med fotografering og tilbakesendelse av disse, sier Charry.

 

Fin profilering

 

Hun mener kalenderen er et særdeles godt uttrykk for det engasjement en finner i mange kulturskoler i arbeidet med de visuelle kunstfagene, og at kalenderen speiler både bredden og kvaliteten i arbeidet.

 

– Dette er en flott julegave til alle du kjenner, både venner og slekt, og andre bekjentskaper som kan ha glede og nytte av å ha en kalender som påminner dem om alt det flotte som skjer ved kulturskolen også på deres eget sted i landet, sier Charry.

 

Ny innsendingsmåte neste gang

 

I Norsk kulturskoleråd er en allerede i gang med å tenke kalender for 2014. For å lette prosessen med å sende og motta bilder til vurdering vil det trolig bli etablert et nettsted hvor pedagoger innen visuelle kunstfag selv kan laste opp bildefiler samt legge inn informasjon om navn, alder og kulturskole på de respektive kunstnere.

 

Det vil trolig også bli en øvre grense for hvor mange bidrag hver skole kan sende inn.

 

Slik skaffer du deg kalenderen

 

Alle som har fått sitt bidrag med i kalenderen får et gratis eksemplar. For oss andre koster den nye kulturskolekalenderen 180 kroner. Bestiller du 15 eller flere blir prisen 150 kroner per stykk.

 

To bestillingsmetoder fins:

• E-post: post@kulturskoleradet.no

• Telefon: 73 56 20 00

 

Les flere nyheter!