Produksjonslederkonferanse i Operaen

img_507.JPG
ENDA BEDRE PRODUKSJONER: Norsk kulturskoleråd håper et nasjonalt produsentnettverk vil høyne kvaliteten på formidling og framføringer i kulturskolen.
19.11.2012 Egil Hofsli (tekst og foto)
Del på:

Produksjonslederkonferanse i Operaen

OSLO: Gjennom Nordea-prosjektet KUL-TUR ønsker Norsk kulturskoleråd å styrke kulturskolenes arbeid med formidling og framføring. Derfor arrangerer rådet konferanse i Oslo denne uka samt initierer oppstart av et nasjonalt produsentnettverk for kulturskoleansatte.

 

Konferansen arrangeres 21. - 22. november 2012 ved Den Norske Opera & Ballett i Oslo.

 

Programmet fins her

 

Hvordan skape gode rammebetingelser for framføringer - hvordan bidra til gode møter mellom utøver og publikum? Det er spørsmål som konferansen skal gi de cirka 100 deltakerne svar på.

 

Først konferanse - så nettverk

 

Målgruppa for konferansen er produksjonsledere fra kulturskolerådets utviklingsprosjekter, prosjekt- og produksjonsansvarlige i kulturskolen, prosjektledere og andre i Nordea-prosjektet KUL-TUR samt personer som planlegger eller ønsker å arbeide innenfor feltet.

 

– Som en del av Norsk kulturskoleråds samarbeid med Nordea og utviklingsprosjektet KUL-TUR, ønsker vi å opprette et nasjonalt nettverk og forum for kulturskolenes produksjonsarbeid, sier Øien.

 

Økt synlighet

 

Med utgangspunkt i KUL-TUR, hvor kulturskolerådet, sammen med fem deltakerkommuner, jobber med å styrke kompetansen på og oppmerksomheten mot alle sider ved den utøvende og ”utadrettede virksomheten” i kulturskolen, er det ønskelig å spre kunnskap og erfaringer og gi denne delen av kulturskolearbeidet økt synlighet.

 

Aktiviteten i prosjektet dreier seg i første omgang om arbeidet med kulturproduksjoner lokalt i kommunene og verktøy og kompetanse som kan støtte dette. Prosjektet fokuserer kompetanseheving innen formidling og presentasjon relatert til forestillinger og utstillinger. I tillegg søkes det å øke den generelle produksjonskompetansen i kulturskolene samt å koble ulike kulturuttrykk i forestillinger.

 

Bidragsytere på konferansen

 

  • Ingrid Forthun, teatersjef ved Agder teater

  • Gudrun Glette, Den Norske Opera & Ballett

  • Karoline Meyer (bildet), Oslo musikk- og kulturskole

  • Prosjektledere i Nordeaprosjektet KUL-TUR

  • Sigmund Bakken, Bakken Fine Art

  • Torkel Øien, prosjektleder KUL-TUR

 

Ekstraopplevelser

 

Konferanseprogrammet rommer også en egen forestilling ved Oslo musikk- og kulturskole. De som ønsker det kan dessuten få omvisning ved Den Norske Opera & Ballett samt oppleve en forestilling med et av verdens beste danseensembler; Nederlands Dans Theater, i etterkant av selve konferansen.

 

 

 

 

 

 

Les flere nyheter!