SV vil belønne kommuner som satser på kulturskolen

img_508.jpg
PRESENTERTE ARBEIDSPROGRAM: Inga Marte Thorkildsen og Torgeir Knag Fylkesnes presenterte forslaget til SVs nye arbeidsprogram. (Foto: Olivia Corso Salles)
19.11.2012 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

SV vil belønne kommuner som satser på kulturskolen

OSLO: En statlig belønningsordning for kommuner som satser på en sosialt utjevnende og faglig sterk kulturskole.

 

Det er hva Sosialistisk Venstreparti går inn for i utkastet til nytt arbeidsprogram.

 

Se utkastet til nytt arbeidsprogram for SV

 

Nå ønsker SVs arbeidsprogramkomité konstruktive synspunkt og innspill på sitt utkast, blant annet fra organisasjoner som Norsk kulturskoleråd.

 

Endelig arbeidsprogram blir vedtatt av SVs landsmøte 15.-17.mars 2013.

 

Kulturskolen som skoleslag er nevnt flere steder i utkastet til arbeidsprogram. Her er de viktigste programerklæringene:

 

• SV vil jobbe for en statlig belønningsordning for kommuner som satser på sosialt utjevnende og faglig sterk kulturskole.

 

• Offensiv satsing på kulturskolene er viktig.

 

Kulturskolene er viktige. I dag stenges mange barn ute fra kulturskolen på grunn av høye priser og lange ventelister. SV vil arbeide for flere plasser, lavere pris og faglig kompetente ansatte i hele og faste stillinger. Vi vil også styrke den kontakten kulturskolenes fagarbeidere har med skolen. SV mener at praktiske og estetiske fag må få en mer sentral plass i skolen.

 

• SFO skal samarbeide med kulturskolen og lokale idretts- og aktivitetstilbud om tilbud innenfor SFO-tida. Samtidig vil vi trappe opp tilbudet om gratis SFO-tid. På sikt er SVs mål at SFO skal være et gratistilbud.

 

• Kulturlivet har store ringvirkninger. Kulturlivet er et møtested på tvers av kultur, religion, alder og bakgrunn. Kunst og kultur bidrar til helse, sosialt fellesskap og læring. Et godt kulturtilbud er også viktig for stedsutvikling. Levende samfunn fordrer levende kulturliv, folkebibliotek, kulturskoler, museer og andre lokale kulturarenaer er i sentrum av utviklingen av gode lokalsamfunnet.

 

Konkrete endringsforslag kan sendes via denne lenken

 

Frist: 10. desember 2013.

 

 

 

Les flere nyheter!