Kulturskoler kan kapre Gullsekken

img_510.jpg
img_510.jpg
20.11.2012 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Kulturskoler kan kapre Gullsekken

OSLO: Tida er inne for å melde på kandidater til Gullsekken. Trolig fins det mange potensielle prisvinnere også blant norsk kulturskoler.

 

Gullsekken er en årlig prisutdeling knyttet til Den kulturelle skolesekken - en nasjonal satsing som skal bidra til at alle elever i norske skoler får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag. Én skole og én produksjon får hver sin pris pålydende 100.000 kroner, etter at en fagjury har vurdert og sagt sitt. Årets juryleder er Arne Berggren, forfatter og regissør.

 

Påmeldinga til Gullsekken 2013 er åpnet. Meld på skoler og produksjoner her

 

Påmeldingsfristen er 10. januar 2013.

 

Gullsekken deles ut i Bergen 20. mars 2013.

 

Du kan melde på egen og andres skoler, egen og andres produksjoner. Men husk at det skal begrunnes godt, og produksjoner må dokumenteres for å bli vurdert.

 

Nominasjonsprosess Gullsekken 2013

 

Forslag: Alle kan melde på kandidater til prisen for Beste skole og Beste produksjon. Fristen for dette er 10. januar 2013.

 

Nominerte: Fylkeskommunene, 100 %-kommunene og de nasjonale aktørene skal så velge ut inntil to kandidater hver (både blant egne og andres forslag) som sine nominerte, og melde disse til sekretariatet innen 20. januar 2013. (Nærmere informasjon om dette kommer snart).

 

Finalister: Juryen velger ut fire finalister.

 

Vinnerne: Vinnerne kåres og pris for Beste produksjon og Beste skole deles ut i Bergen 20. mars 2013.

 

Kriterier - skole

 

Gullsekken skal gå til en skole som arbeider med Den kulturelle skolesekken (DKS) etter målene og prinsippene for satsingen. Skolen skal vise at den legger til rette for at alle elevene gjennom sin skoletid får møte profesjonell kunst og kultur i alle sjangre og uttrykk, og at den integrerer kunst- og kulturmøtene i skolens øvrige virksomhet.

Momenter som vil bli vektlagt ved utvelgelsen er:

 

• Hvordan skolen inkluderer DKS i sine planer

• Hvordan ledelsen ved skolen er involvert i arbeidet med DKS

• Hvordan skolen bruker DKS inn i skolefagene

• Hvordan skolen bruker kunst og kultur i skolehverdagen utenom DKS

• Hvilke rammer kulturkontakten har for sitt arbeid

• Hvordan skolen forbereder seg til DKS-besøk

• Hvordan det informeres om DKS

• Hvordan skolen samarbeider med andre lokale eller regionale kulturaktører

 

Skoler som samarbeider om Den kulturelle skolesekken, kan nomineres sammen.

 

Prisen er på 100.000 kr. Pengene fra Gullsekken skal gå til skolens arbeid med kunst og kultur.

 

Kriterier – produksjon

 

Gullsekken skal gå til en produksjon som er mest mulig i tråd med målene og prinsippene for Den kulturelle skolesekken. Med en produksjon menes alle de måter elever møter profesjonell kunst og/eller kultur på i skoletiden.

 

Det må være høy kvalitet i alle ledd av produksjonen, og juryen vektlegger:

 

• Kunstnerisk og/eller kulturfaglig idé og innhold

• Teknisk og praktisk gjennomføring

• Relevans for målgruppene

 

Uttrykket kan være film, kulturarv, litteratur, musikk, scenekunst, visuell kunst eller en blanding av disse.

 

Produksjonen må dokumenteres med film, bilder og/eller andre relevante dokumenter. Det er også ønskelig med dokumentasjon på hvordan produksjonen er mottatt.

 

Prisen er på 100.000 kr. Pengene fra Gullsekken skal investeres i videreutvikling av kulturuttrykket.

 

Den kulturelle skolesekken finansieres i hovedsak gjennom spillemidlene. Om lag 167 millioner av overskuddet til Norsk Tipping går hvert år til dette formålet.

 

Påmeldinga til Gullsekken 2013 er åpnet. Meld på skoler og produksjoner her

 

Mer om Gullsekken på gullsekken.no

Les flere nyheter!