Fagplanen for sirkus godkjent - og utgitt

2017 Fagplan sirkus 8.6.png
SIRKUSPLAN: Fagplan for sirkus er utgitt, til glede for sirkuselev August Rohde Aass (bildet) og alle andre som er opptatt av sirkus som kulturskolefag.
08.06.2017 Egil Hofsli (tekst) Heidi Melissa Davidson (foto)
Del på:

Fagplanen for sirkus godkjent - og utgitt

TRONDHEIM: Onsdag godkjente Norsk kulturskoleråd den utarbeidete fagplanen for sirkus som en del av rammeplan for kulturskolen. Og i dag kan du lese og laste den ned her på kulturskoleradet.no.

 

Dette er den sjette fagplanen som er laget i regi av Norsk kulturskoleråd. Det er også har satt sammen gruppa som har laget fagplanutkastet.

 

Her kan du lese og laste ned fagplan for sirkus

 

Arbeidet med fagplanen for sirkus ble påbegynt høsten 2016. Planen var ute på høring i vinter, og ble deretter ferdigstilt.

 

Fagplangruppa for sirkusfaget besto av:

 

  • Rune Magnar Andreassen, Karmøy
  • Seela Wanvik, Trondheim
  • Lea Moxness, Trondheim
  • Bente Reibo, Tromsø

Samtlige er svært sentrale innen sirkusundervisninga ved kulturskolene i sine respektive kommuner.

 

Rådgiver Hilde Roald Bern i Norsk kulturskoleråd har vært fagplangruppas koordinator.

 

Landsstyrets godkjennelse

 

Siden fagplanen var ferdigstilt, har den ventet på godkjenningsstempel fra Norsk kulturskoleråds landsstyre. På styrets første møte i juni 2017 ble det vedtatt at fagplanen blir den sjette i rekka av fagplaner. Fra før fins det fagplaner for dans, musikk, skapende skriving, teater og visuell kunst.

 

Samtlige fagplaner finner du  rammeplanseksjonen på kulturskoleradet.no her

 

Når og om det blir flere fagplaner for kulturskolefag vites ikke per våren 2017, men i landsstyrets vedtak heter det videre:

 

  • Administrasjonen (i Norsk kulturskoleråd, red.anm.) vurderer fortløpende behovet for videre utarbeiding av fagplaner for andre fag som hører ytringskulturen til, blant annet i tett dialog med kulturskoleeierne.
  • Videre utarbeiding av fagplaner tar utgangspunkt i rammeplanens generelle del og overordnede føringer for ønsket utvikling av kulturskolen gitt av Norsk kulturskoleråds valgte organer.
  • Forslag til utvikling av nye fagplaner i kulturskolene legges frem for landsstyret for godkjenning.

Les flere nyheter!