SV vil at regjeringa skal styrke finansieringen av kulturskolene

2017 SV 16.6.png
UTFORDRER REGJERINGA: Stortingspolitiker Karin Andersen (bildet) fra SV synes regjeringa må satse sterkere på kulturskolen. (Foto: Stortinget/Terje Heiestad)
16.06.2017 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

SV vil at regjeringa skal styrke finansieringen av kulturskolene

OSLO: Det er urovekkende at elevtallet i kulturskolene synker, og at tilbudet er snaut i mange kommuner – og dyrt. Derfor ønsker SV at regjeringa i budsjettet for 2018 skal styrke finansieringen av kulturskolene og fremme forslag til hvordan en maksprisordning kan gjennomføres.

 

Det sier Karin Andersen, stortingspolitiker for Sosialistisk Venstreparti (SV). Hun er medlem av kommunal- og forvaltningskomiteen, og i komiteens innstilling om kommuneproposisjonen  fremmet hun følgende forslag:

 

«Stortinget ber regjeringen i budsjett for 2018 styrke finansieringen av kulturskolene og fremme forslag til hvordan en maksprisordning kan gjennomføres.»

 

– Kulturskoletilbudet er for ulikt fra kommune til kommune, og ofte for snaut og for dyrt. SV ønsker at kulturskolen skal bli et reelt tilbud for alle som vil lære seg noe innen kultur. For vi vet at kulturskolen er en flott arena der mange kan oppleve mestringsfølelse og glede, sier Karin Andersen.

 

Vil ha handling før melding

 

I kommuneproposisjonen presenterer regjeringen sin politikk for kommunesektoren og det økonomiske opplegget for det kommende året. Andersen gleder seg over at det ble stortingsflertall for en egen stortingsmelding om kulturskolen, men hun synes det må handles til kulturskolens beste lenge før den meldinga foreligger, kanskje tidligst høsten 2018.

 

– Vi har god dokumentasjon på at alt ikke er som det burde være i kulturskolen, og det er ingen grunn til å vente på å gjøre noe for å forbedre situasjonen, sier SV-politikeren. –  SV vil gjerne gjeninnføre kulturskoletimen. Vi vet også at prisen på kulturskoledeltakelse i mange kommuner er altfor høy, spesielt når en familie har flere barn og familiens inntekt er i et lavere sjikt. Kulturskolen må bli billigere mange steder, og gjerne gratis, og en må tilby gode søskenmoderasjonsordninger, sier Andersen og understreker at dette er en sak SV vil prioritere om partiet framover, også i en eventuell posisjonsrolle etter høstens stortingsvalg.

 

Liker kulturskolerådets satsing på inkludering

 

Karin Andersen er også veldig glad for Norsk kulturskoleråds offensive satsing på inkludering.

 

– Det er jo på kulturarenaer og på tur i skog og på fjell at vi nordmenn har lettest for å være åpne og hyggelige mot andre. Så ja til en kulturskole med enda mer fokus på inkludering, sier den drevne stortingspolitikeren, som er på tampen av sin femte periode på tinget.

Les flere nyheter!