Norsk kulturskoleråd på budsjetthøring neste uke – kan ses på nett-tv

2016 Stortings-tv 25.10.png
SE PÅ TV: I neste uke kan du på Stortingets nett-tv se Norsk kulturskoleråds styreleder Nils R. Sandal tale kulturskolesaken overfor stortingspolitikere.
10.10.2019 Egil Hofsli (tekst og foto)
Del på:

Norsk kulturskoleråd på budsjetthøring neste uke – kan ses på nett-tv

OSLO: Mandag 14. oktober stiller Norsk kulturskoleråd på budsjetthøring i Stortingets utdannings- og forskningskomité. For tydelig å argumentere for hvorfor det behøves mer penger til kulturskoleutvikling over statsbudsjettet neste år.

 

Norsk kulturskoleråd har fått tildelt taletid i tre minutter fra kl. 11.18 på det første høringsmøtet som begynner mandag 14. oktober kl. 10.30. To instanser til - Samarbeidsforum for estetiske fag og Krafttak for sang - skal høres rett etter, før det blir en samla spørsmålrunde til disse tre kl. 11.27-11.35.

 

Lenke til Stortingets nett-tv finne på komiteens nettside her når den er klar             

Dette er medlemmene i utdannings- og forskningskomiteen

 

Høringen vil foregå i Stortingets komitehus, og planen er at høringen skal overføres direkte på Stortingets nett-tv.

 

Norsk kulturskoleråd stiller på høringa med styreleder Nils R. Sandal og direktør Morten Christiansen. Sandal skal framfører innlegget, som ikke kan ha en varighet på mer enn tre minutter.

 

Ønsker mer statsstøtte bl.a. til veiledning i kulturskoleutvikling

 

Norsk kulturskoleråd er tilgodesett med drøyt 26 millioner kroner i regjeringas statsbudsjettforslag for 2020. Dette er samme kronebeløp som kulturskolerådet mottar fra staten i innværende år. Norsk kulturskoleråd vil i høringa argumentere for hvorfor staten bør øke denne tildelinga. Blant annet for at flere kommuner skal få viktig veiledning i kulturskoleutvikling.

 

Kulturskolerådet vil i høringen også løfte fram at etablering av et nasjonalt kulturskolefond vil være et verdifullt tiltak, om den kommunale kulturskolen skal kunne gi alle barn og unge en reelle mulighet til å velge seg kunst- og kulturopplæringstilbud av god kvalitet. Et slikt fond kan være med på å gi kommunene mulighet for forutsigbart, langsiktig utviklingsarbeid, mener Norsk kulturskoleråd.

 

Les nyhetssak om statsbudsjettforslaget for 2020

 

Ved siden av å være et redskap for informasjonsinnhenting for komiteen, er en slik høring en viktig mulighet for interesseorganisasjoner til å forsøke å påvirke de beslutningene politikerne skal ta.

 

Komiteen velger fritt hvem som får informere

 

Når fagkomiteene behandler en sak, kan de ønske å innhente informasjon gjennom en høring. En høring er et møte hvor inviterte organisasjoner legger fram sitt syn og svarer på spørsmål fra komiteen.

 

Komiteen står helt fritt til å velge hvem som skal høres. Det er ingen som har krav på å få delta på en høring. Komiteen forutsetter at regjeringa har hørt alle berørte parter før saken legges frem for Stortinget. Høringen kommer i tillegg til den andre informasjonen komiteen har.

 

Som regel inviterer komiteen alle relevante organisasjoner som har søkt om å delta på høring. Organisasjonen bør være landsomfattende.

 

Høringene er målrettet informasjonsinnhenting og ikke noe debattforum. Publikum har ikke anledning til å ta ordet. Etter en bolk med innlegg stiller komiteens medlemmer spørsmål etter tur. Sakens ordfører får som regel stille spørsmål først.

 

Komiteen ønsker også å få overlevert en kort skriftlig oppsummering av organisasjonens synspunkt. Det skrives vanligvis ikke referat fra ordinære høringer. Høringer som har vært overført på Stortingets nett-tv kan gjenfinnes i videoarkivet.

Les flere nyheter!